Kelan strategia

Kelan strategia
 

Kelan toiminta-ajatus

Elämässä mukana – muutoksissa tukena

Kelan arvot

Ihmistä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen, uudistuva

Kelan visio

Palvelujen edelläkävijänä luomme hyvinvointia ja oman elämän hallintakykyä.

Kelan strategiset tavoitteet

Asiakkaamme saavat erinomaisen asiakaskokemuksen yhdenvertaisesti.

 • Tarjoamme ennakoivaa ja asiakkaiden elämäntilanteeseen vaikuttavaa palvelua yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.
 • Kehitämme Suomen parhaita digitaalisia palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden yksilöllisiin ja muuttuviin tarpeisiin.
 • Edistämme asiakkaidemme etua rakentamalla organisaatioiden välistä yhteistyötä.

Palvelemme ajantasaisella luotettavalla tiedolla.

 • Hyödynnämme tiedolla johtamista asiakasymmärryksen, ennakointikyvyn ja vaikuttavuuden parantamisessa.
 • Tarjoamme valtakunnallisia ja kansainvälisiä tiedonhallintapalveluja. Olemme haluttu yhteistyökumppani.
 • Tarjoamme aktiivisesti osaamistamme ja tietojamme yhteiskunnallisten muutosten toteuttamiseen.

Vaikutamme vastuullisesti yhteiskunnassa.

 • Kehitämme oikeudenmukaista, kannustavaa ja selkeää sosiaaliturvaa.
 • Olemme aloitteellinen ja luotettava yhteistyökumppani eri verkostoissa.
 • Kehitämme tavoitteellisesti toimintamme vastuullisuutta ja vuorovaikutteisuutta.

Uudistamme työn muotoja ja vahvistamme palvelukulttuuriamme.

 • Panostamalla työhyvinvointiin tuotamme erinomaista palvelua.
 • Kokeilut ovat keskeinen osa työkulttuuriamme.
 • Rohkaisemme kelalaisia uudistumaan, toimimaan oma-aloitteisesti ja verkostoitumaan organisaatioiden rajojen yli.

Kelan strateginen kehittäminen

Kelan strategisen kehittämisen kokonaisuus muodostuu kahdesta kehittämisohjelmasta ja niitä vauhdittavista muutosteemoista.

Erinomainen asiakaskokemus -ohjelmassa kehitämme toimintaa ja palveluita eri asiakasryhmien tarpeisiin. Palvelujen saatavuutta parannamme muun muassa digitalisaation avulla. Kehitämme etuuksia asiakkaiden tarpeista lähtien ja otamme asiakkaat mukaan palvelujen kehittämiseen. Tuemme vastuullisesti asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä. Kehittämisohjelmaa johtaa johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Tiedosta palvelua -ohjelmassa keskitymme tarjoamaan helppokäyttöisiä digitaalisia  sosiaali- ja terveystietopalveluja asiakkaille ja kumppaneille. Tarjoamme palvelut osana kansallista ja kansainvälistä palveluarkkitehtuuria. Kehittämisohjelmaa johtaa johtaja Nina Nissilä.

Vaikuttavuutta yhteiskuntaan ja työhömme edistämme Vaikuttavuus- ja Työ-muutosteemojen kautta. Teemoissa korostuu Kelan yhteiskunnallinen kehittämistehtävä eli se, että olemme aloitteellinen toimija yhteiskunnassa. Uudistamme myös työtä ja työhyvinvointia hyödyntämällä digitalisaatiota ja robotiikkaa sen mukaan, mitä yhteiskunnallinen kehitys vaatii. Vaikuttavuutta yhteiskuntaan ja työhömme edistää pääjohtaja Elli Aaltonen.

Kehittämisen kokonaisuutta vauhdittavat muutosteemat, joille on nimetty vastuullinen muutosjohtaja.

 • Vaikuttavuus, muutosjohtaja Tomi Ståhl
 • Sote, muutosjohtaja Marjukka Turunen
 • Digi, muutosjohtaja Katri-Leena Launis
 • Toimintamallit, muutosjohtaja Paula Vesterinen
 • Työ, muutosjohtaja Tuula Soukkanen