Kelan strategia

largeimage

Kelan strategia sisältää kolme toisiinsa limittyvää tavoitetta:

  • luottamus ja yhteistyön vahvistaminen
  • asiakaskokemuksen kehittäminen sekä
  • tiedon liikkuvuus ja hyödyntäminen.

Kelan visio: Lähellä ihmistä. Hyvinvointia tiedolla, tuella ja yhteistyöllä.

Katso video Kelan strategiasta

Videolla kelalaiset kertovat strategisista tavoitteistamme. Pituus 2 min, tekstitetty.

 

Voit tutustua strategiaan myös tekstimuodossa:

Strategiset tavoitteet

Luottamus ja yhteistyön vahvistaminen

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Tiedon liikkuvuus ja hyödyntäminen

Kelan strategia on tehty yhdessä

Kelan strategian määrittelyssä ja arkeen kuljettamisessa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä. Strategiaperusta luotiin tiiviissä yhteistyössä koko Kelan ja keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Kiteytyneen työn taustalla on mm. strategiakiertue kaikissa vakuutuspiireissä ja asiakaspalveluyksiköissä, asiantuntija- ja sidosryhmähaastatteluja, kymmeniä työpajoja, asiakaspalvelutyön havainnointia, avointa viestintää ja kaikille kelalaisille avoin verkkokysely. Haluamme ylläpitää samaa yhdessä tekemisen henkeä läpi koko strategiakauden. Tavoitteiden kuljettaminen arkeen toteutetaan yhteistyössä ja avointa vuorovaikutusta korostaen.