Suomen sosiaaliturva | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Suomen sosiaaliturva

Suomessa sosiaaliturvan tarkoituksena on taata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista.

Mihin sosiaaliturva perustuu?

Sosiaaliturva perustuu joko asumiseen Suomessa tai työntekoon.

Kela vastaa asumiseen perustuvasta sosiaaliturvasta yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa.

Työntekoon perustuva sosiaaliturva koostuu työttömyyskassojen, eläkevakuutuslaitosten tai yksityisten vakuutusten tarjoamista palveluista. 

Sosiaaliturva on jaettu kahteen osaan ja perustuu osittain asumiseen ja osittain työhön. Asumisen perusteella syntyy oikeus esimerkiksi Kelan maksamiin etuuksiin, hyvinvointialueiden tarjoamiin terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä perustoimeentulotukeen. Työskentelyyn perustuvaa sosiaaliturvaa ovat puolestaan työeläkkeet sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Työttömyysturva on sekä asumiseen että työskentelyyn perustuvaa.

Sosiaaliturvan perustehtävät

Sosiaaliturvan tehtävä on tarjota perustoimeentulo elämäntilanteissa, joissa ihminen ei pysty vastaamaan siitä itse. 

Sosiaaliturva auttaa tilanteissa, joissa toimeentulon tarve johtuu

 • vanhuudesta
 • työkyvyttömyydestä
 • sairaudesta
 • työttömyydestä
 • lapsen saamisesta
 • huoltajan menetyksestä
 • kuntoutukseen osallistumisesta
 • opiskelusta.

Työnantajille sosiaaliturva korvaa kustannuksia, jotka syntyvät

 • työntekijöiden sairauspoissaoloista
 • työntekijöiden perhevapaista
 • työterveyshuollon kustannuksista.

Lue lisää

Nuorten sosiaaliturva

Nuoret tuntevat sosiaaliturvaa hyvin, mutta toivovat sen yksinkertaistuvan. Sosiaali- ja terveysministeriö selvitti, mitä lapset ja nuoret ajattelevat nykyisestä sosiaaliturvasta.

Lue lisää (sosiaalivakuutus.fi)
Sivu päivitetty 25.1.2024