Oikeus etuuksiin ulkomailla asuessa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Oikeus sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin ulkomailla

Sinulla on yleensä oikeus Kelan etuuksiin tilapäisen ulkomailla oleskelusi ajan. Tilapäisenä pidetään yleensä enintään 6 kuukauden yhtäjaksoista oleskelua ulkomailla.

Joissain tilanteissa tilapäiseksi oleskeluksi voidaan katsoa 6:ta kuukautta pidempikin aika. Oikeus etuuksiin voi säilyä 6:ta kuukautta pidemmän oleskelun ajan esimerkiksi silloin, jos olet päätoiminen opiskelija, lähetetty työntekijä tai oleskelet EU-maassa muuten kuin työntekijänä.

Joihinkin Kelan etuuksiin vaikuttaa lyhytkin oleskelu ulkomailla. Esimerkiksi perustoimeentulotukeen vaikuttaa yli 7 päivän oleskelu ulkomailla ja kotihoidon tukeen yli 3 kuukauden oleskelu ulkomailla. Tarkista kunkin etuuden verkkosivuilta, onko sinulla oikeus etuuteen ulkomaan oleskelun ajalta.

Ilmoita ulkomaille muutosta

Ilmoita Kelaan ulkomaille muutosta, jos

 • oleskelet ulkomailla yli 3 kuukautta ja Kela maksaa sinulle etuuksia
 • oleskelet ulkomailla yli 6 kuukautta ja olet päätoiminen opiskelija, lähetetty työntekijä tai muusta syystä oikeutettu Kelan etuuksiin ulkomailla oleskelusta huolimatta
 • aloitat lyhyenkään työsuhteen toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa
 • oleskelet ulkomailla toistuvasti ja suurimman osan ajasta, esimerkiksi 1–6 kuukautta kerralla, ja Kela maksaa sinulle etuuksia.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään Suomeen paluun yhteydessä, ellei ulkomailla oleskelu tule etuusasian yhteydessä esiin jo aiemmin. Voi tehdä ilmoituksen OmaKelassa.

Jos olet lähetettynä työntekijänä EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa, työnantajan pitää hakea sinulle A1-todistus Eläketurvakeskuksesta. Tällöin sinun ei tarvitse itse ilmoittaa Kelaan ulkomaille muutosta.

Henkilöitä, joilla on oikeus Kelan etuuksiin yli 6 kuukauden ulkomailla oleskelun aikana

 • lähetetty työntekijä tai yrittäjä
 • kehitysyhteistyöntekijä
 • paikalta palkattu työntekijä
 • opiskelija
 • virkamies
 • tutkija
 • edellä mainittujen perheenjäsen.

Lähetetyt työntekijät ja yrittäjät, kehitysyhteistyöntekijät, paikalta palkatut työntekijät ja tutkijat

Jos suomalainen työnantajasi lähettää sinut toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan, työnantajan täytyy hakea sinulle A1-todistus Eläketurvakeskuksesta. Jos sinulle myönnetään A1-todistus, sinulla on oikeus Kelan etuuksiin työkomennuksen ajan. Työnantajan täytyy hakea myös sosiaaliturvasopimusmaihin lähetetyille työntekijöille lähetetyn työntekijän todistus Eläketurvakeskuksesta.

Jos olet lähetettynä työntekijänä tai yrittäjänä, kehitysyhteistyöntekijänä tai tutkijana ulkomailla muussa kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa, voit saada Kelasta etuuksia enintään 5 vuoden ajan. Sen jälkeen sinun on palattava vähintään 6 kuukaudeksi Suomeen, ennen kuin voit lähteä uudestaan työkomennukselle ja säilyttää oikeudet Kelan etuuksiin. Sama koskee 1.4.2019 alkaen myös lähetystyöntekijöitä.

Lähetetyn työntekijän pitää ilmoittaa yhdessä työnantajansa kanssa Kelaan ulkomaan työkomennuksen alkamisesta ja päättymisestä. Yrittäjän ja apurahatutkijan pitää tehdä ilmoitus itse.

Lähetetyn työntekijän todistus eli A1-todistus

Työnantajan täytyy hakea lähetettäville työntekijöille Eläketurvakeskuksesta A1-todistus, jos työkomennus suuntautuu EU- tai Eta-maihin, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan. Todistuksella osoitetaan, että henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskennellessään.

Lähetettyjen yrittäjien ja MYEL-vakuutettujen apurahatutkijoiden täytyy hakea A1-todistus itse, kun he lähtevät EU- tai Eta-maihin, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan.

Kela saa tiedon A1-todistuksesta suoraan Eläketurvakeskuksesta. Todistuksen perusteella oikeus Kelan asumisperusteiseen sosiaaliturvaan jatkuu ilman erillistä hakemusta.

Lue lisää: A1-todistuksen hakeminen (etk.fi)

Opiskelijat

Jos opiskelet päätoimisesti ulkomailla, sinulla on oikeus Kelan etuuksiin opiskelusi ajalta.

Ulkomailla suomalaisella opintotuella opiskelevien ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta ulkomailla opiskelusta Kelaan, koska tarvittavat tiedot saadaan opintotuen kautta. Muiden päätoimisten opiskelijoiden pitää itse ilmoittaa opiskelusta ulkomailla, jos opinnot kestävät pidempään kuin 6 kuukautta.

Virkamiehet, muut Suomen valtion palveluksessa olevat ja diplomaatit

Oikeus Kelan etuuksiin ulkomailla työskentelyn ajan säilyy automaattisesti muualle kuin EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin lähetettävillä

 • Suomen valtion virkamiehillä
 • muilla valtion palveluksessa olevilla henkilöillä
 • diplomaateilla.

Työnantaja ilmoittaa Kelaan siitä, että työntekijä työskentelee ulkomailla.

EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin lähetettävät virkamiehet saavat Eläketurvakeskuksesta todistuksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Mukana muuttavat perheenjäsenet

Perheenjäsenen pitää ilmoittaa Kelaan ulkomailla oleskelustaan, jos hän lähtee työntekijän mukana ulkomaille.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021