Oikeus sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin ulkomailla

Sinulla on yleensä oikeus Kelan etuuksiin tilapäisen ulkomailla oleskelusi ajan. Tilapäisenä ulkomailla oleskeluna pidetään enintään 6 kuukauden yhtäjaksoista oleskelua ulkomailla. Lue tarkemmin oikeudesta etuuksiin kunkin etuuden omilta verkkosivuilta, sillä joitakin etuuksia maksetaan vain 3 kuukautta kestävän ulkomailla oleskelun ajalta. 

Lisäksi on joitakin erityisryhmiä, joilla on oikeus Kelan etuuksiin, vaikka oleskelu ulkomailla kestää yli 6 kuukautta.

Ilmoita ulkomaille muutosta 

Ilmoita Kelaan ulkomaille muutosta, kun muutat yli 6 kuukaudeksi ulkomaille ja sinulle maksetaan Kelasta etuuksia.

Ilmoita lyhyenkin, alle 6 kuukautta, kestävän työskentelyn aloittamisesta toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä.

Ilmoita Kelaan, jos oleskelet ulkomailla yli 6 kuukautta ja kuulut erityisryhmään, joka voi kuulua Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan ja saada Kelan etuuksia.

Voi tehdä ilmoituksen helposti verkossa.

Henkilöitä, joilla on oikeus Kelan etuuksiin yli 6 kuukauden ulkomailla oleskelun aikana

 • lähetetty työntekijä
 • kehitysyhteistyöntekijä
 • paikalta palkattu työntekijä
 • opiskelija
 • tutkija
 • edellä mainittujen perheenjäsen.

Lähetetyt työntekijät, paikalta palkatut työntekijät ja tutkijat

Sinun pitää ilmoittaa yhdessä työnantajasi kanssa Kelaan ulkomaan työkomennuksen alkamisesta ja päättymisestä.  Ilmoitus on jätettävä viimeistään Suomeen paluun yhteydessä, ellei ulkomailla oleskelu tule etuusasian yhteydessä esiin jo aiemmin.

Tutkijan pitää ilmoittaa Kelaan ulkomailla tehtävästä tutkimustyöstä.

Jos olet lähetettynä työntekijänä, kehitysyhteistyöntekijänä tai tutkijana ulkomailla, voit saada Kelasta etuuksia enintään 5 vuoden ajan. Sen jälkeen sinun on palattava vähintään 6 kuukaudeksi Suomeen, ennen kuin voit lähteä uudestaan työkomennukselle ja säilyttää oikeudet Kelan etuuksiin. Samat säännöt koskevat 1.4.2019 alkaen myös lähetystyöntekijöitä.

Huomaa, että EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin lähetettävät työntekijät ja MYEL-vakuutetut apurahatutkijat saavat Eläketurvakeskuksesta todistuksen oikeudesta Suomen sosiaaliturvaan.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoita ulkomaille muutosta, jos ulkomailla oleskelusi kestää yli 6 kuukautta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään Suomeen paluun yhteydessä, ellei ulkomailla oleskelu tule jotakin etuutta haettaessa esiin jo aiemmin.

 1. Ilmoita ulkomaille muutosta verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne verkossa.
 3. Jos et kuulu ulkomailla asuessasi Suomen sosiaaliturvaan, sinulla ei ole oikeutta käyttää Kela-korttia eikä eurooppalaista sairaanhoitokorttia. 
 4. Voit tarkistaa asiointipalvelusta, mitä tietoja Kelalla on ulkomailla oleskelustasi.

Opiskelijat

Jos opiskelet päätoimisesti ulkomailla, sinulla on oikeus Kelan etuuksiin opiskelusi ajalta.

Ilmoituksen tekeminen

 1. Ilmoita ulkomaille muutosta verkossa, jos et saa opintorahaa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne verkossa.
 3. Jos sinulla ei ole oikeutta Kelan etuuksiin ulkomailla asuessasi, sinulla ei myöskään ole oikeutta käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia.
 4. Voit tarkistaa asiointipalvelusta, mitä tietoja Kelalla on ulkomailla oleskelustasi

Ulkomailla suomalaisella opintotuella opiskelevien ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta ulkomailla opiskelusta Kelaan, koska tarvittavat tiedot saadaan opintotuen kautta. Muiden päätoimisten opiskelijoiden pitää itse ilmoittaa opiskelusta ulkomailla, jos opinnot kestävät pidempään kuin 6 kuukautta.

Virkamiehet, muut Suomen valtion palveluksessa olevat ja diplomaatit  

Oikeus Kelan etuuksiin ulkomailla työskentelyn ajan säilyy automaattisesti muualle kuin EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin lähetettävillä

 • Suomen valtion virkamiehillä
 • muilla valtion palveluksessa olevilla henkilöillä
 • diplomaateilla.

Työnantaja ilmoittaa Kelaan siitä, että työntekijä työskentelee ulkomailla.

EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin lähetettävät virkamiehet saavat Eläketurvakeskuksesta todistuksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Virkamiesten ja lähetettyjen työntekijöiden perheenjäsenet

Ilmoituksen tekeminen

Perheenjäsenen on ilmoitettava Kelaan ulkomailla oleskelustaan, jos hän lähtee työntekijän mukana ulkomaille.

 1. Ilmoita ulkomaille muutosta verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 2. Tarvittaessa kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne verkossa.
 3. Jos sinulla ei ole oikeutta Kelan etuuksiin ulkomailla asuessasi, sinulla ei myöskään ole oikeutta käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia.
 4. Voit tarkistaa asiointipalvelusta, mitä tietoja Kelalla on ulkomailla oleskelustasi.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään Suomeen paluun yhteydessä. Ilmoitus on kuitenkin hyvä tehdä jo ulkomaille lähdettäessä, jotta etuuksien maksu jatkuu keskeytyksettä.

Lue lisää