Toimeentulotuen kokonaisuus

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja.

Suomessa asuva tai oleskeleva henkilö tai perhe voi hakea toimeentulotukea, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin.  Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Tuen tarve harkitaan asiakkaan tilanteen perusteella.

Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi, ja sen tarkoitus on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli, ehkäistä sellaisten syntymistä ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Toimeentulotuessa on kolme osaa

Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta:

  • perustoimeentulotuesta
  • täydentävästä toimeentulotuesta
  • ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Näin haet tukea.

Oikeus perustoimeentulotukeen ratkaistaan tekemällä laskelma tuloista, varoista ja menoista. Laskelmassa tuloja ovat kaikki hakijan tai perheen käytettävissä olevat nettotulot ja varat. Perustoimeentulotukeen vaikuttavat tulot ja varat sekä tukeen oikeuttavat menot on määritelty toimeentulotukilaissa.

Lue lisää: Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada

 

Täydentävä ja ehkäisevä tuki kunnasta

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Täydentävä toimeentulotuki

Kunta käsittelee täydentävän toimeentulotuen hakemuksesi.

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää

  • sellaisiin asumisesta aiheutuviin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea.
  • menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevä toimeentulotuki on kunnan myöntämä toimeentulotuen osa, joka liittyy usein sosiaalityöhön. Kunta myöntää sitä päättämiensä perusteiden mukaan edistääkseen sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistäkseen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa asumisen turvaamiseksi, taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi ja edistämään muulla tavoin itsenäistä elämääsi.

Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta saat lisätietoa kunnan sosiaalitoimistosta.

Milloin Kelaan, milloin kuntaan?

  1. Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta.
  2. Voit ilmoittaa samassa hakemuksessa, jos sinulla on sellaisia muita menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen ja joihin tarvitset täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi liitteineen kunnan käsiteltäväksi.
  3. Jos sinulla on jo Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta, hae täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan kunnasta.
  4. Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hakisit vain täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Kela ja kunta tekevät yhteistyötä tilanteesi mukaan

Jos sinulla tai perheelläsi on tarvetta keskustella Kelan työntekijän kanssa perustoimeentulotukeen liittyvistä asioista, ota silloin yhteyttä Kelan palvelunumeroon 020 692 207 tai Kelan palvelupisteeseen. Palvelutilanteessa sinulle voidaan tarvittaessa varata aika. Halutessasi voit itsekin varata ajan asiakaspalveluun (www.kela.fi/ajanvaraus).

Onko sinulla tai perheelläsi tarvetta keskustella henkilökohtaisesti sosiaalihuollon ammattihenkilön kanssa? Näissä tilanteissa Kela voi pyynnöstäsi välittää tietoja kuntasi sosiaalitoimistoon.

Kela voi toimittaa tietojasi kunnan sosiaalitoimistoon sosiaalihuollon tuen tarpeen arvioimiseksi, lastensuojelutarpeen selvittämiseksi tai ikääntyneen henkilön tuen tarpeen selvittämiseksi. Lisäksi alle 29-vuotiaan nuoren yhteys- ja yksilöintitietoja voidaan luovuttaa kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten, jos nuoren kokonaistilanne huomioiden arvioidaan, että hän tarvitsee tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

Kelalla on oikeus luovuttaa tilastointia varten välttämättömiä perustoimeentulotukea koskevia yleisiä tietoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

Kiireelliset tilanteet

Jos tarvitset toimeentulotukea kiireellisesti, ole yhteydessä Kelan palvelupisteeseen tai palvelunumeroon 020 692 207. Kela käsittelee kiireelliseksi arvioidut hakemukset viimeistään toisena arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Jos tarvitset toimeentulotukea esimerkiksi Kelan aukioloaikojen ulkopuolella, kunta voi harkintansa mukaan myöntää sinulle ehkäisevää tukea ennen kuin olet saanut Kelasta perustoimeentulotukipäätöksen.

Lue lisää