Toimeentulotuen kokonaisuus | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Toimeentulotuen kokonaisuus

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja.

Suomessa asuva tai vakinaisesti oleskeleva henkilö tai perhe voi saada toimeentulotukea, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan ja asumiseen. Lähtökohtaisesti tuloiksi lasketaan kaikki käytettävissä olevat tulot ja varat. 

Jokaisella maassa tilapäisestikin oleskelevalla on kuitenkin oikeus saada kiireellisessä tilanteessa tukea välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon turvaamiseksi.

Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi, ja sen tarkoitus on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli, ehkäistä sellaisten syntymistä ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumismenoihin tulee lainmuutos

Lainmuutos ei tuo suuria muutoksia nykyiseen käytäntöön. Se ennen kaikkea selkeyttää asumismenojen hyväksymistä säätämällä siitä lain ja asetuksen tasolla. Muutos kuitenkin myös tiukentaa joiltakin osin niitä perusteita, joiden nojalla asiakkaan asumismenot voidaan hyväksyä normia suurempana. Lainmuutos tulee voimaan 1.4.2024.

Lue lisää muutoksesta

Toimeentulotuessa on kolme osaa

Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta:

  • perustoimeentulotuesta
  • täydentävästä toimeentulotuesta
  • ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Perustoimeentulotukea Kelasta

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Näin haet tukea.

Oikeus perustoimeentulotukeen ratkaistaan tekemällä laskelma tuloista, varoista ja menoista. Laskelmassa tuloja ovat kaikki hakijan tai perheen käytettävissä olevat nettotulot ja varat. Nettotulot tarkoittavat tuloja, joista on vähennetty verot.

Lue lisää: Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada

Täydentävä ja ehkäisevä tuki hyvinvointialueelta

Jos sinulla on erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, hyvinvointialueen sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Täydentävä toimeentulotuki

Hyvinvointialue käsittelee täydentävän toimeentulotuen hakemuksesi.

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Hyvinvointialue voi lisäksi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea, joka liittyy usein sosiaalityöhön. Hyvinvointialue myöntää sitä harkintansa mukaan. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoitus on edistää sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa:

  • turvaamaan asumista
  • lieventämään vaikeuksia, jotka aiheutuvat taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä
  • edistämään muulla tavoin omatoimista suoriutumista.

Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta saat lisätietoa hyvinvointialueen sosiaalitoimistosta.

Milloin Kelaan, milloin hyvinvointialueelle?

  1. Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hakisit vain täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.
  2. Voit ilmoittaa samassa hakemuksessa, jos sinulla on muita menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen ja joihin tarvitset täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi liitteineen hyvinvointialueen käsiteltäväksi.
  3. Jos sinulla on jo Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta, hae täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan hyvinvointialueelta.

Kela ja hyvinvointialue tekevät yhteistyötä tilanteesi mukaan

Jos sinulla tai perheelläsi on tarvetta keskustella Kelan työntekijän kanssa perustoimeentulotukeen liittyvistä asioista, ota yhteyttä Kelan palvelunumeroon 020 692 207 tai Kelan palvelupisteeseen. Palvelutilanteessa sinulle voidaan tarvittaessa varata aika. Halutessasi voit itsekin varata ajan asiakaspalveluun. Näin varaat ajan.

Onko sinulla tai perheelläsi tarvetta keskustella henkilökohtaisesti sosiaalihuollon ammattihenkilön kanssa? Näissä tilanteissa Kela voi pyynnöstäsi välittää tietoja hyvinvointialueesi sosiaalitoimistoon. Voit myös itse olla yhteydessä sosiaalitoimistoon.

Kela ja hyvinvointialue voivat tavata sinua myös yhdessä, ja voit tätä erikseen myös pyytää.

Kela voi toimittaa tietojasi hyvinvointialueen sosiaalitoimistoon sosiaalihuollon tuen tarpeen arvioimiseksi, lastensuojelutarpeen selvittämiseksi tai ikääntyneen henkilön tuen tarpeen selvittämiseksi. Lisäksi alle 29-vuotiaan nuoren yhteys- ja yksilöintitietoja voidaan luovuttaa hyvinvointialueelle etsivää nuorisotyötä varten, jos Kelassa arvioidaan, että nuori tarvitsee tukea päästäkseen palvelujen tai muun tuen piiriin.

Kela saa perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi tarvittavia tietoja suoraan hyvinvointialueen sosiaalihuollon viranomaisilta.

Kelalla on oikeus luovuttaa tilastointia varten välttämättömiä perustoimeentulotukea koskevia yleisiä tietoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

Kiireelliset tilanteet

Jos tarvitset elämäntilanteesi vuoksi kiireellisesti perustoimeentulotukea, ota yhteyttä Kelan puhelinpalveluun 020 692 207 tai käy Kelan palvelupisteessä. Kiireellinen tilanne voi olla esimerkiksi häätöuhka tai kiireellinen lääketarve sairaalasta kotiutuessasi. Kela arvioi kanssasi, onko tuen tarpeesi kiireellinen. Jos hakemuksesi arvioidaan kiireelliseksi, se ratkaistaan samana tai seuraavana arkipäivänä sen saapumisesta.

Tee toimeentulotukihakemus OmaKelassa ja toimita tarvittavat liitteet jo ennen yhteydenottoa Kelan asiakaspalveluun, jos se on tilanteessasi vain mahdollista. Vireillä oleva hakemus ja toimitetut liitteet nopeuttavat asian etenemistä. 

Jos tarvitset toimeentulotukea esimerkiksi Kelan aukioloaikojen ulkopuolella, hyvinvointialue voi harkintansa mukaan myöntää sinulle ehkäisevää tukea ennen kuin olet saanut Kelasta perustoimeentulotukipäätöksen.

Lue lisää

Sivu päivitetty 15.3.2024