Lapsen tapaamisesta aiheutuvat menot perustoimeentulotuessa

Alle 18-vuotiaan oikeutta tavata vanhempaansa voidaan turvata myöntämällä siihen perustoimeentulotukea. Kela voi myöntää perustoimeentulotukea saavalle eri taloudessa asuvalle vanhemmalle lapsen ruokarahaa lapsen tapaamispäiviltä. Lisäksi Kela voi myöntää tukea matkakustannuksiin.

Jotta Kela voi myöntää tuen, tarvitaan aina lapsen tapaamisesta tehty tapaamissopimus, joka on vahvistettu kunnan sosiaalihuollossa tai tuomioistuimessa.

Jos lapsi asuu puolet ajasta toisen vanhemman luona ja puolet ajasta toisen vanhemman luona, lapsen perusosa jaetaan puoliksi vanhempien kesken eikä tapaamiskuluihin myönnetä erikseen tukea. Lapsen perusosa voidaan jakaa ilman vahvistettua tapaamissopimusta tai tuomioistuimen päätöstä.

Voit hakea tukea tapaamismenoihin etukäteen tai lapsen tapaamisen jälkeen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lapsen tapaamisesta tehty sopimus tai päätös.

Lapsen ruokaraha eri taloudessa asuvalle vanhemmalle

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea saavalle eri taloudessa asuvalle vanhemmalle lapsen ruokarahaa lapsen tapaamispäiviltä. Ruokarahaa maksetaan pääsääntöisesti lapsen tapaamispäiviltä tapaamissopimuksen mukaisesti.

Tapaamispäivät huomioidaan kullekin lapselle erikseen jokaista alkavaa vuorokautta kohti. Yhden vuorokauden perusosa lasketaan seuraavasti: Lapsen iän mukainen perusosa jaetaan luvulla 30. Ruokarahan osuus on 49 % perusosasta.

Esimerkki

Maria saa Kelasta perustoimeentulotukea. Hän tapaa 6-vuotiasta poikaansa kahtena viikonloppuna kuukaudessa, perjantaista maanantaiaamuun. Maria hakee tapaamispäiviltä tukea lapsen tapaamiskuluihin.

Alle 10-vuotiaan perusosa on 313,29 e/kk. Lapsesta maksetaan ruokarahaa Marialle kahdeksalta päivältä eli yhteensä 313,29 / 30 x 8 x 49% = 40,94 e.

Luvut ovat vuoden 2019 tasossa.

Matkakustannukset

Lapsen tapaamisesta aiheutuvia matkakustannuksia voidaan ottaa eri taloudessa asuvan vanhemman menona huomioon, jos tapaamisesta on kunnan toimielimen vahvistama sopimus tai tuomioistuimen päätös. Kela huomioi tapaamisesta aiheutuvat matkakustannukset edullisimman kulkuneuvon mukaan. Ulkomaille niitä ei yleensä makseta. Myös saattajan matkakulut voidaan huomioida, jos lapsi on alle 12-vuotias tai jos lapsi ei voi matkustaa ilman saattajaa.

Matkakustannuksista pitää aina esittää tosite (esim. junalippu). Voit hakea tapaamismatkoihin etukäteen maksusitoumuksen. Ilmoita maksusitoumuksen tarpeesta hakemuksen Lisätiedot-kohdassa.

Lue lisää