Lapsen tapaamisesta aiheutuvat menot perustoimeentulotuessa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Lapsen tapaamisesta aiheutuvat menot perustoimeentulotuessa

Alle 18-vuotiaan lapsen oikeutta tavata vanhempaansa voidaan turvata myöntämällä siihen perustoimeentulotukea.

Kela voi myöntää lapsen kanssa eri taloudessa asuvalle vanhemmalle tapaamispäiviltä lapsen ruokarahaa sekä tukea matkakustannuksiin. Kela voi myöntää lapsen kanssa asuvalla vanhemmalle tai lapsen kanssa asuvalla huoltajalle tukea matkakustannuksiin siltä osin, kun lapsi tapaa eri taloudessa asuvaa vanhempaansa.

Jotta Kela voi myöntää tukea tapaamiskustannuksiin, tarvitaan aina kunnan toimielimen tai hyvinvointialueen vahvistama sopimus tai tuomioistuimen päätös lapsen tapaamisoikeudesta. Vanhempien keskinäinen sopiminen ei ole riittävä.

Jos lapsi vuoroasuu eli asuu puolet ajasta toisen vanhemman luona ja puolet ajasta toisen vanhemman tai muun huoltajan luona, lapsi kuuluu puoliksi kumpaankin toimeentulotukiperheeseen eikä tapaamiskuluihin myönnetä erikseen tukea. Lapsen perusosa jaetaan puoliksi toimeentulotukiperheiden kesken.

Lapsen perusosa voidaan jakaa perheiden kesken ilman vahvistettua tapaamissopimusta tai tuomioistuimen päätöstä. Jos lapsi vuoroasuu muun huoltajan luona, tarvitaan vahvistettu tapaamissopimus tai tuomioistuimen päätös, jotta lapsen perusosa voidaan jakaa.  Lue lisää perusosasta.

Lapsen ruokaraha eri taloudessa asuvalle vanhemmalle

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea saavalle eri taloudessa asuvalle vanhemmalle lapsen ruokarahaa lapsen tapaamispäiviltä. Ruokarahaa maksetaan pääsääntöisesti lapsen tapaamispäiviltä tapaamissopimuksen mukaisesti. Lapsen ruokarahaa ei myönnetä lapsen kanssa asuvalle vanhemmalle tai huoltajalle.

Tapaamispäivät huomioidaan kullekin lapselle erikseen jokaista alkavaa vuorokautta kohti. Lapsen iän mukaisesta perusosasta huomioidaan ravintomenojen osuus, joka on 49 % perusosasta. Yhden vuorokauden ravintomenot ovat kuukauden ravintomenot jaettuna luvulla 30.

Esimerkki

Maria saa Kelasta perustoimeentulotukea. Hän tapaa 6-vuotiasta poikaansa kahtena viikonloppuna kuukaudessa, perjantaista maanantaiaamuun. Maria hakee tapaamispäiviltä tukea lapsen tapaamiskuluihin.

Alle 10-vuotiaan perusosa on 383,03 e/kk. Lapsesta maksetaan ruokarahaa Marialle kahdeksalta päivältä eli yhteensä 50,05 e (383,03 x 0,49/30 x 8).

Luvut ovat vuoden 2023 tasossa.

Matkakustannukset

Lapsen tapaamisesta aiheutuvia matkakustannuksia voidaan ottaa menona huomioon vanhemmalle tai lapsen kanssa asuvalle huoltajalle siltä osin, kun lapsi tapaa eri taloudessa asuvaa vanhempaansa. Lisäksi matkakuluista pitää olla sovittuna tai niiden pitää olla määrätty asiakkaan maksettavaksi kunnan toimielimen tai hyvinvointialueen vahvistamalla sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Jos tapaamiskulujen maksajasta ei ole erikseen sovittu vahvistetulla sopimuksella tai päätöksellä, vastaa lasta tapaava vanhempi kuluista.

Kela huomioi tapaamisesta aiheutuvat matkakustannukset edullisimman kulkuneuvon mukaan. Ulkomaille niitä ei yleensä makseta. Myös saattajan matkakulut voidaan huomioida, jos lapsi on alle 7-vuotias tai jos lapsi ei voi matkustaa ilman saattajaa esimerkiksi terveydentilansa vuoksi tai muusta erityisestä syystä.

Matkakustannuksista pitää aina esittää tosite (esim. junalippu). Voit hakea tapaamismatkoihin etukäteen maksusitoumuksen. Ilmoita maksusitoumuksen tarpeesta hakemuksen Lisätiedot-kohdassa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 29.8.2022

Mitä mieltä olet sivusta?