Lapsen tapaamisesta aiheutuvat menot perustoimeentulotuessa

Perustoimeentulotuki auttaa varmistamaan sen, että alle 18-vuotiaalla on mahdollisuus tavata eri taloudessa asuvaa vanhempaansa. Kela myöntää tapaamispäiviltä lapsen perusosaa etävanhemmalle, joka saa perustoimeentulotukea. Perusosa on tarkoitettu esimerkiksi ravintomenoihin. Lisäksi tukea voidaan myöntää matkakustannuksiin.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on aina lapsen tapaamisesta tehty tapaamissopimus, joka on vahvistettu kunnan sosiaalihuollossa tai tuomioistuimessa.

Jos lapsen huolto jakaantuu ajallisesti puoliksi molempien vanhempien kesken eikä elatusapua makseta, tapaamiskuluja ei huomioida perustoimeentulotuessa.

Lapsen perusosa tai ruokaraha etävanhemmalle

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea saavalle etävanhemmalle lapsen perusosaa tai ruokarahaa lapsen tapaamispäiviltä.

Etävanhemmalle maksetaan tapaamispäiviltä perusosaa silloin, kun lapsi on hänen ja lähivanhemman luona yhtä paljon eli puolet ajasta. Jos lähivanhempi huolehtii pääosin lapsesta, etävanhemmalle maksetaan tapaamispäiviltä ruokarahaa.

Perusosa huomioidaan kullekin lapselle erikseen jokaista alkavaa vuorokautta kohti. Yhden vuorokauden perusosa lasketaan seuraavasti: Lapsen iän mukainen perusosa jaetaan luvulla 30. Ruokarahan osuus on 49 % perusosasta.

Esimerkki

Maria saa Kelasta perustoimeentulotukea. Hän tapaa 6-vuotiasta poikaansa kahtena viikonloppuna kuukaudessa, perjantaista maanantaiaamuun. Maria hakee tukea lapsen tapaamiskuluihin tapaamispäiviltä.

Alle 10-vuotiaan perusosa on 309,46 e/kk. Lapsesta maksetaan ruokarahaa Marialle kahdeksalta päivältä eli yhteensä 309,46 : 30 x 8 x 49% = 40,44 e.

Voit hakea tukea tapaamismenoihin etukäteen tai lapsen tapaamisen jälkeen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lapsen tapaamisesta tehty sopimus tai päätös.

Matkakustannukset

Kela huomioi tapaamisesta aiheutuvat matkakustannukset edullisimman kulkuneuvon mukaan. Ulkomaille niitä ei yleensä makseta. Myös saattajan matkakulut voidaan huomioida, jos lapsi on alle 12-vuotias tai jos lapsi ei voi matkustaa ilman saattajaa.

Voit hakea tapaamismatkoihin etukäteen maksusitoumuksen. Ilmoita maksusitoumuksen tarpeesta hakemuksen Lisätiedot-kohdassa.

Lue lisää