Lasten päivähoidon ja koululaisten iltapäivätoiminnan maksut perustoimeentulotuessa

Kela voi perustoimeentulotukea harkitessaan huomioida muina perusmenoina lasten kunnalliset päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot.

Hae ensin maksun alennusta tai vapautusta kunnasta. Perustoimeentulotuki on viimesijainen keino selviytyä näistä maksuista. Ennen maksun alennusta tai vapautusta voit saada perustoimeentulotukea päivähoitomaksuihin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin enintään 2 kuukauden ajan.

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea yksityisen hoidon kustannuksiin vain poikkeustilanteessa ja erityisin perustein. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jossa toimeentulotuen tarve arvioidaan lyhytaikaiseksi. Yleensä sinua ohjataan hakemaan kunnan päivähoitopaikkaa.