Lasten päivähoidon ja koululaisten iltapäivätoiminnan maksut perustoimeentulotuessa

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea lasten kunnallisiin päivähoitomenoihin sekä 1.–2. luokalla olevien koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menoihin.

Hae ensin maksun alennusta tai vapautusta kunnasta. Ennen maksun alennusta tai vapautusta voit saada perustoimeentulotukea päivähoitomaksuihin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin enintään 2 kuukauden ajan.

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea yksityisen hoidon kustannuksiin vain poikkeustilanteessa ja erityisin perustein. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jossa Kela arvioi toimeentulotuen tarpeen lyhytaikaiseksi. Yleensä sinua ohjataan hakemaan kunnan päivähoitopaikkaa.