Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada?

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Perustoimeentulotuki muodostuu perusosasta ja muista perusmenoista.

Perusosa

Perusosa on kiinteä summa niistä menoista, jotka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin (esim. ruoka ja vaatteet).

Perusosalla katetaan:

 • ravintomenot
 • vaatemenot
 • vähäiset terveydenhuoltomenot (esim. itsehoitolääkkeet)
 • henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot
 • paikallisliikenteen käyttö
 • sanomalehden tilaus
 • puhelimen ja tietoliikenteen käyttö
 • harrastus- ja virkistystoiminta
 • muut vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Näitä menoja ei siis huomioida erikseen perustoimeentulotuessa, vaan ne sisältyvät perusosaan yhtenä kokonaisuutena. Näin ollen sinun ei tarvitse esittää tositteita (esim. kuitteja tai laskuja) perusosalla katettavista menoista. Jokaiselle perheenjäsenelle huomioidaan laskelmassa menoeränä oma perusosansa. Katso esimerkki laskelmasta.

Vuonna 2024 perusosan määrä yksinasuvalle on 587,71 e/kk.

Lue lisää perusosan määrästä.

Muut perusmenot

Muina perusmenoina otetaan huomioon kohtuullisen suuruisena:

Sinun pitää aina tarvittaessa esittää muihin perusmenoihisi liittyvät selvitykset (esim. vuokrasopimus tai lasku). Yleensä Kela huomioi menot todellisen suuruisina, ellei niitä pidetä määrältään kohtuuttomina. Laskut huomioidaan alkuperäisen eräpäivän mukaan, ei esimerkiksi maksumuistutuslaskun eräpäivän mukaan.

Toimeentulotuessa ei huomioida sellaisia menoja, joista saat jo korvauksen muista järjestelmistä tai muusta etuudesta (esim. silmälasit vakuutusyhtiöstä).

Näin perustoimeentulotuki lasketaan

Oikeus perustoimeentulotukeen ratkaistaan arvioimalla hakijan tuen tarve toimeentulotukilain mukaan ja tekemällä laskelma tuloista, varoista ja menoista.

 1. Laskelmassa tuloja ovat hakijan tai perheen käytettävissä olevat tulot verojen jälkeen sekä käytettävissä olevat varat. Lue lisää, miten tulot ja varat vaikuttavat
 2. Menoja ovat perusosalla katettavat menot (perusosa) ja muut tarpeelliset perusmenot.
 3. Jos laskelmassa huomioidut menot ovat tuloja suuremmat, hakijalle maksetaan erotuksen suuruinen toimeentulotuki.

Päätös tehdään yleensä 1 kuukaudeksi. Tulot, varat ja menot lasketaan kuukauden ajalta. Perustoimeentulotukea voidaan myöntää lyhyemmäksi ajaksi kuin kuukaudeksi. Silloin tuen määrä päivää kohden lasketaan siten, että koko kuukauden perusosan määrä jaetaan 30:llä.

Ensimmäisessä päätöksessä perustoimeentulotuki myönnetään yleensä 1-2 kuukaudeksi kerrallaan. Sen jälkeen voit tarvittaessa hakea jatkoa.

Jos tulosi tai elämäntilanteesi muuttuvat, muista ilmoittaa siitä Kelaan.

Pohditko, voisitko saada toimeentulotukea?

Videolla kerromme, miten tulot, varat ja menot vaikuttavat toimeentulotuen määrään. Pituus 2 min 43 s, tekstitetty.

Esimerkki perustoimeentulotuen laskelmasta

Sanna on työtön ja kahden yli 10-vuotiaan lapsen yksinhuoltaja Sipoosta. Sannalla ei ole säästöjä tai muita varoja. Hän hakee Kelasta perustoimeentulotukea tiukan taloudellisen tilanteensa vuoksi.

Perheen tuloja ovat

 • työmarkkinatuki 595,36 euroa kuukaudessa
 • lapsilisä ja yksinhuoltajakorotus 346,32 euroa kuukaudessa
 • asumistuki 579,60 euroa kuukaudessa
 • elatustuki 392,04 euroa kuukaudessa

Tulot yhteensä:
1 913,32 euroa kuukaudessa

Perheen menoja ovat

 • vuokra 810 euroa kuukaudessa
 • vesimaksu 45 euroa kuukaudessa
 • perhekoon mukainen perusosa yhteensä 1 463,40 euroa kuukaudessa:
  • yksinhuoltaja 669,99 euroa kuukaudessa
  • ensimmäinen yli 10-vuotias lapsi 411,40 euroa kuukaudessa
  • toinen yli 10-vuotias lapsi 382,01 euroa kuukaudessa

Menot yhteensä:
2 318,40 euroa kuukaudessa

Tuloista vähennetään menot:
1 913,32 euroa – 2 318,40 euroa = -405,08 euroa

Sannan perheelle maksetaan perustoimeentulotukea 405,08 euroa kuukaudessa.

Esimerkin luvut ovat vuoden 2024 tasossa ajalle 1.4.2024 – 31.12.2024.

Lue lisää

Sivu päivitetty 13.5.2024