Beställ studietolk för personer med funktionsnedsättning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur beställa studietolk

 

Beställ en studietolk via Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning genast när du har beviljats rätt till tolkning.

Uppge i beställningen

 • ditt namn och kundnummer eller födelsedatum
 • vilken examen eller vilka studier du avlägger
 • för vilka studier du behöver en tolk
 • hur länge studierna tar i sin helhet
 • när läsåret börjar och när det slutar
 • en uppskattning av studietiden per dag eller preliminär läsordning
 • läroanstaltens adress och ort
 • övriga upplysningar i anknytning till studierna (till exempel språket för studierna)
 • använder du tolkning på plats, distanstolkning eller båda för studierna.

Studietolk för hela läsåret

Studietolkningsuppdragen förmedlas på hösten för ett läsår i sänder (till exempel för tiden 1.8–31.5). Nya studietolkningsuppdrag som börjar på hösten förmedlas vecka 31 och du får information om serviceproducenten och tolken samma vecka. Om dina studier börjar vid någon annan tidpunkt än på hösten förmedlas din beställning genast.

Utgående från beställningen och de kunduppgifter som du uppgett söker Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning fram en lämplig tolk för dig. Om du godkänner den föreslagna tolken förmedlas beställningen till den här tolken.

Vid studietolkning används ingen tolklista.

Beställ tolk innan läsåret börjar

Kom ihåg att beställa en studietolk för följande läsår i god tid, gärna före midsommar.

Skicka läsordningen till tolken

När du har fått en läsordning ska du genast skicka den till tolken.

Meddela tolken eventuella förändringar

Om det sker förändringar i dagsprogrammet, ska du så snart som möjligt informera tolken om dem.

Sådana förändringar är till exempel följande:

 • en lektion inhiberas eller det kommer till lektioner
 • studieresor eller utfärder görs utanför läsordningen
 • platsen för lektionerna ändras (till exempel samma läroanstalt, men annan byggnad)
 • du är borta från skolan på grund av sjukdom.

Läs mer

Senast ändrad 27.2.2023