Så här ansöker du om studietolkning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om studietolkning

 

FPA ordnar tolkning för studier efter grundskolan. Du kan ansöka om studietolkning om du har beviljats rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Ansök om studietolkning för hela studietiden.

Gör ansökan på finskt teckenspråk

Boka en tid via distansservicen eller genom att kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer
 1. Fyll i blanketten Studietolkning för personer med funktionsnedsättning TU 2r (pdf).
 2. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din dator eller mobila enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA. Gå till Gör ansökan.
  • Välj Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och välj förmån.
  • Lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar in ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
 3. Du kan göra ansökningar med anknytning till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning på finskt teckenspråk. Boka en tid via distansservicen eller genom att kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.
 4. Du kan också skicka ansökan och bilagorna per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Beställ en studietolk när du har beviljats rätt till studietolkning.

Om studierna drar ut på tiden

Om dina studier drar ut på tiden måste du på nytt ansöka om rätt till studietolkning. Ansök om rätten med blanketten Studietolkning för personer med funktionsnedsättning TU 2r (pdf). Bifoga ett intyg från läroanstalten om att studierna fortsätter.

Meddela förändringar utan dröjsmål

Meddela utan dröjsmål förändringar i anslutning till studierna till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och till studietolken.

Meddela till exempel om

 • du avbryter studierna
 • du avslutar dina studier
 • du blir utexaminerad tidigare än beräknat
 • ditt behov av studietolkning minskar eller upphör helt
 • du byter läroanstalt
 • du byter studielinje
 • den tolkningsmetod eller det språk som du använder ändras.

FPA granskar hur förändringen påverkar det beslut om beviljande av studietolkning som du fått. Det kan hända att du blir ombedd att fylla i en ny ansökan.

Läs mer

Senast ändrad 4.9.2023