Vem kan beviljas tolktjänst? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vem kan beviljas tolktjänst för personer med funktionsnedsättning?

 

Du kan beviljas tolktjänst för personer med funktionsnedsättning om 

  • du har en hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada
  • du har en hemkommun i Finland
  • du kan uttrycka dig med hjälp av tolkning och använda någon fungerande kommunikationsmetod.

Exempel på kommunikationsmetoder:

  • finskt eller finlandssvenskt teckenspråk
  • tecknat tal, finska eller svenska
  • taltolkning
  • skrivtolkning
  • andra kommunikationsmetoder för personer med talskada, till exempel bildkommunikation.
Senast ändrad 22.4.2021