Snabbguide om tolktjänst för funktionsnedsättning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Snabbguide om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

 

FPA ordnar tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av snabbguiden får du en tydlig överblick av tjänsten.

För vem och för vilket ändamål?

Du behöver tolkning på grund av en funktionsnedsättning

Du kan beviljas tolktjänst om du har en hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Du måste ha en fungerande kommunikationsmetod som du använder.

Tjänsten ordnas av FPA och den är avgiftsfri

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning beviljar rätt till tjänsten och förmedlar tolkar till kunderna.

Annan tolktjänst än den som FPA ordnar

Andra myndigheter är i vissa situationer skyldiga att ordna tolkning för personer med funktionsnedsättning. Om du behöver tolkning till exempel för den grundläggande utbildningen ska du ansöka om det hos kommunen.

Hur ansöka om rätt

Hur ansöka om rätt till tolktjänst

Fyll i ansökan och kunduppgiftsblanketten noggrant. Bifoga ett utlåtande av en sakkunnig.

FPA beviljar tolktjänst ett visst antal timmar per år

På basis av en hörselskada eller talskada kan man beviljas tolkning minst 180 timmar per år och på basis av en syn- och hörselskada minst 360 timmar per år.

Tolkning för kommunikationssituationer i vardagen

Du kan beställa en tolk för arbetsrelaterade uppdrag, för studier, för att sköta ärenden och för hobbyer. Du kan börja använda tolktjänsten när FPA har beviljat dig rätt till den.

Du kan påverka vem som tolkar för dig

Om du börjar använda en personlig tolklista (tolkförteckning), kan du föreslå tolkar för listan. Ange på kunduppgiftsblanketten om du vill börja använda en tolklista.

Behöver du tolk för studier?

Ansök först om rätt till tolktjänst och efter det om rätt till studietolkning.

Behöver du tolk för en längre utlandsresa?

 

Ansök först om rätt till tolktjänst och efter det om rätt till tolkning för en utlandsresa. För korta dagsresor behöver man inte separat ansöka om rätt till tolkning för en utlandsresa.

Ansök vid behov om tilläggstimmar

Om antalet tolkningstimmar inte räcker till, kan du ansöka om tilläggstimmar.

Handledning i hur man använder tolktjänsten

FPA ger handledning i hur man använder tjänsten

Om du behöver handledning i hur man använder tjänsten, kan du be om det från Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. En närstående person, en assistent eller till exempel en talterapeut kan delta i handledningen. Du kan få handledning fastän du har använt tjänsten redan tidigare.

Hur beställa tolk

Beställ en tolk via Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Beställ en tolk genast när du vet att du behöver tolkning.

Hur beställa tolk för studier

Beställning av studietolkning görs för ett år i sänder.

Hur beställa tolk för utlandsresa

Du får information om tolken på samma gång som du beviljas rätt till tolkning för en utlandsresa.

FPA förmedlar en tolk för din beställning

Eventuellt behövs ytterligare uppgifter för att förmedlingen ska fungera så bra som möjligt.

Meddela förändringar

Vill du ändra en beställning eller annullera den?

Meddela Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning i tid om du vill ändra eller annullera en beställning.

Förändringar i kunduppgifterna

Meddela alltid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning om dina kontaktuppgifter eller kommunikationsmetoder ändras.

Senast ändrad 22.4.2021