Läs mer om tolktjänsten | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

 

Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning främjar möjligheterna för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället. Tolktjänsten är avsedd för personer som på grund av sin funktionsnedsättning behöver tolkning.

Hur ordnas tolktjänsten?

 • För kunden ordnas en tolk som arbetar nära kunden. Om kunden behöver tolkning någon annanstans än inom sitt närområde ordnas en tolk som arbetar nära tolkningsstället.
 • Kunden bestämmer själv om han eller hon vill börja använda en tolklista. Om kunden inte vill använda en tolklista, förmedlas för beställningen en tolk som är lämplig för kundens behov och som arbetar nära tolkningsstället.
 • Tolkningen kan vara tolkning på plats eller distanstolkning.
 • Tolkningen kan ske på vilket språk som helst om en språkkunnig tolk hittas för beställningen. Kommunikationsmetoden kan alltså vara till exempel skrivtolkning på engelska eller ryskt teckenspråk.

Vad ingår i tolktjänsten?

Tolktjänsten kan användas för att man ska kunna

 • arbeta
 • studera efter grundskolan
 • uträtta ärenden
 • vara samhälleligt delaktig
 • delta i hobbyer eller rekreation.

I tolktjänsten ingår inte

 • ordnande av andra tjänster för en person med funktionsnedsättning (till exempel personlig assistans eller transport)
 • tolkning mellan två teckenspråk, till exempel från finskt teckenspråk till finlandssvenskt teckenspråk
 • tolkning med internationella tecken
 • undervisning i olika kommunikationsmetoder.

Välfärdsområden ordnar undervisning i teckenspråk och övriga kommunikationsmetoder. Kontakta din hemkommun för närmare information.

Vad avses med tolkning?

Med tolkning avses förmedling av meddelanden på teckenspråk eller med någon metod som förtydligar kommunikationen. Vid tolkningstillfället finns alltid tre parter.

Till exempel teckenspråk, tecknat tal, tal eller skriven text kan tolkas. Tolken kan till exempel tolka en finskspråkig blankett till teckenspråk.

I tolktjänsten ingår alltså också översättning av korta skriftliga dokument. Översättning av böcker och andra motsvarande verk ingår däremot inte i tjänsten.

Hur mycket tolkning kan man beviljas?

Personer med hörselskada eller talskada har rätt till tolkning 180 timmar per år och personer med syn- och hörselskada 360 timmar per år.

Om du behöver mera tolkning kan du ansöka om tilläggstimmar.

Det kostar ingenting att anlita tjänsten.

Läs mer

Senast ändrad 8.1.2024

Vad tycker du om sidan?