Läs mer om tolktjänsten | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning främjar dina möjligheter att fungera som fullvärdig medlem i samhället om du har en hörselnedsättning, syn- och hörselnedsättning eller språk- och talstörning och du behöver tolkning på grund av din funktionsnedsättning.

 • En tolk ordnas som arbetar nära dig. Om du behöver tolkning någon annanstans än inom ditt närområde ordnas en tolk som arbetar nära tolkningsstället.
 • Den personliga tolklistan är en lista på tolkar till vilka man strävar till att förmedla dina tolkbeställningar. Du kan välja om du vill använda en tolklista. Om du inte vill använda en tolklista, förmedlas för beställningen en tolk som är lämplig för dina behov och som arbetar nära tolkningsstället.
 • Tolkningen kan vara tolkning på plats eller distanstolkning.
 • TTolkningen kan ske på vilket språk som helst om en språkkunnig tolk hittas för beställningen. Kommunikationsmetoden kan alltså vara till exempel skrivtolkning på engelska eller ryskt teckenspråk.

Du kan beställa en tolk för situationer där det ingår interaktion med en annan person. Tolken kan tolka teckenspråk, tecknat tal eller tal. Tolktjänst kan också ordnas för tolkning av ett meddelande eller en text i skriftlig form, till exempel en blankett.

Du kan använda tolktjänsten för att kunna

 • arbeta
 • studera efter grundskolan
 • uträtta ärenden
 • vara samhälleligt delaktig
 • delta i hobbyer eller rekreation.

Du kan inte använda tolktjänsten till exempel för

 • andra tjänster, såsom personlig assistans eller transport
 • tolkning mellan två teckenspråk, till exempel från finskt teckenspråk till finlandssvenskt teckenspråk
 • tolkning med internationella tecken
 • tolkning av ljudböcker eller podcaster
 • översättning av böcker eller andra motsvarande verk
 • undervisning i olika kommunikationsmetoder.

Välfärdsområden ordnar undervisning i teckenspråk och övriga kommunikationsmetoder. Kontakta din hemkommun för närmare information.

Med tolkning avses förmedling av meddelanden på teckenspråk eller med någon metod som förtydligar kommunikationen. Vid tolkningstillfället finns alltid minst tre parter, av vilka en är tolken. Tolken förmedlar budskap mellan de övriga parterna.

Tolkning används i situationer där det ingår interaktion med en annan person och där till exempel en person med hörselnedsättning inte klarar sig med hörapparat eller ens kokleaimplantat

Personer med hörselskada eller talskada har rätt till tolkning 180 timmar per år och personer med syn- och hörselskada 360 timmar per år.

Om du behöver mera tolkning kan du ansöka om tilläggstimmar.

Det kostar ingenting att anlita tjänsten.

Läs mer

Senast ändrad 19.4.2024