Handledning i hur man använder tolktjänsten | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Handledning i hur man använder tolktjänsten

 

När du har beviljats rätt till tolktjänst kan du få handledning i hur man använder tjänsten.

Under handledningen går man bland annat igenom följande saker:

  • Vad är tolktjänsten?
  • Vilken roll och vilket ansvar har tolken?
  • Hur beställer man tolk?
  • Hur många tolkningstimmar kan du använda?
  • Vilka kunduppgifter behöver FPA?

Handledningen är avsedd för nya kunder. Du kan även få handledning fastän du har använt tjänsten redan tidigare.

Handledningen är frivillig och den minskar det antal tolkningstimmar som du beviljats.

Så här går handledningen till

Alla nya kunder kan beställa handledning i hur man använder tjänsten. Nya kunder får med beslutet om tolktjänst anvisningar om hur man kan boka handledning.

Handledningen bokas från Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. En lämplig tolk söks fram för handledningen. I handledningen kan också till exempel en nära anhörig, kontaktperson, assistent eller talterapeut delta.

Om det inte finns tid att gå igenom alla frågor, kan Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ordna ny handledning. Du får behålla handledningsmaterialet.

Om du har använt tolktjänsten tidigare men du vill ha handledning, ska du kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Användning av tolktjänsten efter handledningen

Efter handledningen följer vi under tre månader med hur du använder tolktjänsten och hur handledningen lyckats.

Om du inte har anlitat tolktjänsten, kontaktar vi dig och ordnar ytterligare handledning om du så önskar.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021