Sairauspäivärahan omavastuuaika | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Sairauspäivärahan omavastuuaika

Kela maksaa sairauspäivärahaa vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä yhtäjaksoisesti seuraavat 9 arkipäivää. Arkipäiviä ovat myös lauantait ja aattopäivät.

Omavastuuaika alkaa yleensä siitä päivästä, joka on lääkärintodistuksessa merkitty työkyvyttömyyden alkamispäiväksi.

Omavastuuajan alkamispäiväksi voidaan myös hyväksyä

  • työntekijän oma ilmoitus sairauden alkamisesta, jos työnantaja sallii sen, että työntekijä voi olla poissa töistä omalla ilmoituksella eli käymättä työterveyshuollossa (esim. 3 ensimmäistä poissaolopäivää)
  • työnantajan tai terveydenhuollon selvitys, kun työntekijä hyväksyttävän syyn takia ei ole päässyt lääkäriin työkyvyttömyyden alkaessa
  • terveyskeskuksen tai työterveysaseman terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan laatima todistus työkyvyttömyydestä, jos työntekijän sairaus ei ole kestänyt sairauspäivärahan omavastuuaikaa pidempään
  • työtapaturman tai liikennevahingon tapahtumapäivä, jos työkyvyttömyyden voi katsoa alkaneen tästä ja jatkuneen lääkärikäyntiin asti.

Jos työntekijän työkyvyttömyys alkaa saman sairauden perusteella uudelleen 30 kalenteripäivän kuluessa edellisen sairauspäiväraha- tai osasairauspäivärahakauden päättymisestä, omavastuuaika kestää 1 päivän eli työkyvyttömyyden alkamispäivän.

Ei omavastuuaikaa

Omavastuuaikaa ei ole, jos sairauspäivärahaan oikeuttava työkyvyttömyys alkaa tai jatkuu välittömästi osasairauspäivärahakauden tai kuntoutusrahakauden jälkeen.

Kuntoutusrahalla tarkoitetaan

  • Kelan maksamaa kuntoutusrahaa
  • työeläkelakien mukaista kuntoutusrahaa
  • osakuntoutusrahaa
  • kuntoutusavustuksena maksettavaa kuntoutusrahaa
  • ansionmenetyskorvausta, joka maksetaan tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, sotilasvamma- tai sotilastapaturmalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella.

Lue lisää

Sivu päivitetty 19.6.2023

Mitä mieltä olet sivusta?