Sairauspäivärahan päätös | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Sairauspäivärahan päätös työnantajalle

Jos työnantaja on sairauspäivärahan omavastuuajan jälkeen maksanut palkkaa työntekijänsä sairauspoissaolon ajalta, sekä työntekijä että työnantaja saavat päivärahapäätöksen Kelasta.

Päätöksestä selviää päivärahakauden pituus, päivärahan määrä ja maksupäivät sekä tilinumero, jolle päiväraha maksetaan. Päätös on luettavissa myös Työnantajan asiointipalvelussa.

Jos työnantaja ilmoittaa palkanmaksutiedot jaksoittain, myös päätökset annetaan ilmoitetuilta palkallisilta jaksoilta.

Päätöksestä voi valittaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Työnantaja, joka maksaa työntekijälleen ainoastaan palkan ja päivärahan erotuksen, ei saa päivärahapäätöstä Kelasta, mutta voi erotuksen maksamista varten pyytää tietoa työntekijältään.

Sähköinen päätös

Työnantaja voi luopua postitse lähettävistä päätöksistä antamalla suostumuksen sähköiseen päätökseen Työnantajan asiointipalvelussa. Suostumus koskee kaikkia päivärahapäätöksiä sekä lomakustannuskorvaus-, perhevapaakorvaus- ja takaisinperintäpäätöksiä.

Salassapitovelvollisuus

Työnantajaa sitoo julkisuuslain (finlex.fi) kielto olla luovuttamatta sairauspäiväraha-asian yhteydessä saatua tietoa sivullisille. Kelan päivärahapäätökset sisältävät salassa pidettäviä työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja. Työnantaja vastaa tietojen asianmukaisesta käsittelystä.

Maksaminen

Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle, joka omavastuuajan jälkeen maksaa työntekijälleen sairausajan palkkaa. Jos päivärahan määrä on suurempi kuin työnantajan maksama palkka, palkan määrän ylittävä osa päivärahasta maksetaan työntekijälle itselleen.

Ensimmäinen päivärahaerä maksetaan 6 päivältä ja seuraavat 25 päivän erissä. Enimmillään Kela maksaa sairauspäivärahaa saman sairauden vuoksi noin 1 vuoden ajan.

Jos sairauspoissaolo jatkuu vielä palkanmaksun päättymisen jälkeen, Kela maksaa sairauspäivärahan työntekijälle.

Jos sairauspäivärahakausi jatkuu yli 90 päivää, Kela tarvitsee työntekijältä niin sanotun 90 päivän lausunnon, jossa arvioidaan työntekijän mahdollisuuksia palata työhönsä.

Päiväraha voi keskeytyä ja 25 päivän maksuerä muuttua, jos 90 päivän lausunto puuttuu.

Työnantaja voi saada sairauspäivärahaa myös sellaisissa tilanteissa, joissa työntekijä saa edelleen opintotukea ja työnantaja on velvollinen maksaa palkkaa sairauden ajalta. Silloin sairauspäiväraha maksetaan kokonaisuudessaan työnantajalle.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?