Sairauspäivärahan hakeminen työnantajalle

Työnantajan pitää hakea sairauspäiväraha 2 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.  Alkamispäivä on yleensä lääkärintodistukseen merkitty työkyvyttömyyden alkamispäivä, joka voi olla lääkärissäkäyntipäivä. Katso omavastuuaika.

Työnantajan pitää olla huolellinen käsitelleessään arkaluontoisia ja salassa pidettäviä tietoja, joita Kelan hakemuksiin tarvitaan. Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijän terveyttä koskevat tiedot

Toimi näin

  1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Katso-tunnisteella.
  2. Ilmoita työnantajan sairauspoissaolon ajalta maksamat palkat ja palkan lisät. Tämä palkkailmoitus on samalla työnantajan päivärahahakemus.
    • Hae päiväraha tuoreempien eli viimeisten 6 kuukauden tulojen perusteella, jos työntekijän tulot ovat viimeisen 6 kuukauden  aikana, vähennysten jälkeen, olleet vähintään 20 % suuremmat kuin viimeksi verotetut tulot. 6 kuukauden työtulot pitää aina erikseen ilmoittaa Kelaan. Työnantaja ilmoittaa silloin 6 kuukauden palkkatiedot luontaisetuineen. Tulonhankkimiskulujen laskemista varten Kela pyytää työntekijältä selvityksen mm. työmatkakustannuksista.
    • Jos haet työnantajalle osasairauspäivärahaa, hakemukseen tarvitaan tieto työntekijän kanssa tehdystä osa-aikatyösopimuksesta.
  3. Lähetä alkuperäinen lääkärintodistus Kelaan postitse tai suojatulla sähköpostilla. Huomaa kuitenkin, että palkkailmoitus riittää eikä lääkärintodistusta tarvita, jos
  4.  Jos haet työnantajalle osasairauspäivärahaa, hakemukseen tarvitaan lisäksi tieto työntekijän kanssa solmitusta osa-aikatyösopimuksesta.
  5. Varmista, että ilmoittamasi tiedot ovat oikein. Voit palata korjaamaan tietoja valitsemalla palvelun valikosta sen sivun, jossa on korjattavia tietoja.
  6. Lähetä hakemus Kelaan.

Vaihtoehtoisesti voit myös tehdä hakemuksen paperilomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf).

Jos yhtäjaksoinen työkyvyttömyys jatkuu vielä sen jälkeen, kun hakemus on toimitettu Kelaan, päivärahan jatkohakemus pitää lähettää Kelaan 2 kuukauden kuluessa edellisen sairauspäivärahakauden päättymisestä. 

Jos työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa päättyy ennen kuin työntekijän sairauspoissaolo päättyy, työnantajan pitää ilmoittaa asiasta heti Kelaan, jotta työntekijän toimeentulo sairauspäivärahan turvin ei vaarannu.

Hakeminen tulorekisterin kautta

Työnantaja voi hakea Kelan etuuksia myös tulorekisterin kautta, jos palkkaohjelmassa on siihen valmius. Tämä edellyttää lisäksi, että työnantaja on antanut suostumuksen sähköiseen päätökseen.

Lue lisää