Sairauspäivärahan hakeminen | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Näin haet sairauspäivärahaa

Työnantaja voi saada sairauspäivärahaa vain työntekijän omavastuuajan jälkeiseltä ajalta. Omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä yhtäjaksoisesti seuraavat 9 arkipäivää.

Sairauspäivärahaa pitää hakea 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin työkyvyttömyys alkoi. Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan.

Hae päivärahaa verkossa

Työnantajan asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella.

Kirjaudu

Toimi näin

  1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksella.
  2. Hae sairauspäivärahaa ilmoittamalla sairauspoissaolon aika sekä sairausajan palkan määrä.

    Kela laskee päivärahan tulorekisteriin ilmoitettujen 12 kuukauden palkkatietojen perusteella (Henkilöasiakkaat-osio).Työnantaja voi tietyissä tilanteissa hakea sairauspäivärahaa tarkastelujakson 3 viimeisen kalenterikuukauden tulojen perusteella. Hakemuksen lisätiedoissa pitää tällöin olla selvitys tilanteesta.
  3. Lähetä lääkärintodistus Kelaan postitse tai suojatulla sähköpostilla. Lääkärintodistusta ei kuitenkaan tarvitse lähettää, jos se on välitetty Kelaan suoraan terveydenhuollosta (kanta.fi). Työntekijä voi lähettää lääkärintodistuksensa myös itse asiointipalvelu OmaKelassa viestin liitteenä.
  4. Sairauspäivärahalle voi hakea jatkoa, jos työkyvyttömyys jatkuu yhtäjaksoisena. Päivärahan jatkohakemus pitää lähettää Kelaan 2 kuukauden kuluessa edellisen sairauspäivärahakauden päättymisestä.

    Ilmoita Kelaan, miltä ajalta työntekijälle maksetaan sairausajan palkkaa. Sairauspäiväraha maksetaan työntekijälle, kun työnantajan palkanmaksuvelvollisuus on päättynyt.

Toinen vaihtoehto on, että teet hakemuksen lomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 26, 00056 KELA.

Sairauspäivärahaa voi hakea myös tulorekisterin kautta. Lisäksi isot työnantajat voivat tehdä hakemuksen Ilmoitin.fi-palvelussa.

Lue lisää

undefined Työnantaja, näin haet osa-aikaisen työntekijän päivärahaa oikein

Työnantaja, näin haet osa-aikaisen työntekijän päivärahaa oikein

Jos osa-aikainen työntekijä jää sairauslomalle tai perhevapaalle, muista ilmoittaa päivärahahakemukseen poissaoloajan palkat päiväkohtaisesti.

Lue lisää
Sivu päivitetty 24.5.2024