Palkkailmoitus sairauspäivärahaa varten | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Palkkailmoitus

Työantajan pitää aina hakea päivärahaa Kelasta joko Työnantajan asiointipalvelussa, lomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Y17, pdf) tai tulorekisterin kautta.

Päivärahahakemusta varten työnantaja ilmoittaa Kelaan vapaan ajalta maksamansa palkan. Tämä ilmoitus on työnantajan päivärahahakemus.

Työnantaja tai työnantajan valtuuttama toimija (esim. palkkahallintoyritys tai tilitoimisto) ilmoittaa työntekijän poissaolon ajalta ne palkat ja palkanlisät, jotka työntekijälle on maksettu ja joista työnantajalla on oikeus saada päivärahaa.

Palkkailmoitus
EtuusMitä tietoja Kela tarvitsee?
osakuntoutusrahaPalkkatiedon kuntoutusajalta eli niiltä tunneilta, jolloin työntekijä ei kuntoutuksen vuoksi ole voinut tehdä työtään.
osasairauspäivärahaTiedon osa-aikatyösopimuksen sisällöstä tai kopion sopimuksesta.
osittainen vanhempainrahaTiedon osa-aikatyön määrästä.

Pitääkö työnantajan maksaa palkkaa poissaolon ajalta?

Työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa sairauden, perhevapaan tai kuntoutuksen ajalta vaihtelee eri aloilla ja eri työtehtävissä. Yleensä työnantajan velvollisuus maksaa poissaolon ajalta palkkaa perustuu työ- tai virkaehtosopimukseen. Joskus siitä on voitu sopia myös työ-, virka- tai oppisopimussuhteen ehdoissa.

Tämä palkanmaksuvelvoite voi riippua myös siitä, tekeekö työntekijä koko- vai osa-aikaista työtä ja saako hän kuukausi- vai tuntipalkkaa. Myös se vaihtelee, maksetaanko työntekijän vapaapäiviltä palkkaa.

Yrittäjän palkallinen poissaolo

Yritys voi maksaa sairauspoissaolon, vanhempainvapaan tai kuntoutuksen ajalta palkkaa yrittäjälle. Päivärahaetuus voidaan maksaa yritykselle vain, jos yrittäjä on työsuhteessa yritykseen. Jos työsuhdetta ei ole, päiväraha maksetaan yrittäjälle itselleen.

Palkanmaksutiedot muuttuvat ilmoituksen antamisen jälkeen

Tee uusi ilmoitus poissaoloajan palkoista, jos aiemmin ilmoitetut palkkatiedot muuttuvat. Jos uusi palkkailmoitus aiheuttaa muutoksen päivärahan jakamiseen työntekijän ja työnantajan kesken, Kela antaa päivärahasta uuden päätöksen ilmoituksen mukaisesti joko työnantajalle tai tämän valtuuttamalle taholle.

Lue lisää