Tartuntatautipäiväraha | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Tartuntatautipäiväraha työntekijälle tai työnantajalle

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Päiväraha voidaan maksaa työnantajalle siltä osin, kun se maksaa työntekijälle poissaolon ajalta palkkaa. Tartuntatautipäivärahan maksaminen työnantajalle edellyttää, että työntekijä on Suomessa sairausvakuutettu.

Alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi, ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemään työtään ja hänelle aiheutuu siitä ansionmenetystä.

Tartuntatautipäiväraha voidaan maksaa saman lapsen perusteella samalta ajalta vain yhdelle huoltajalle kerrallaan. Huoltajat voivat olla vuorotellen poissa työstä. Huoltajalla tarkoitetaan lapsen virallista huoltajaa.

Tarvitset tartuntatautipäivärahan hakemuksen liitteeksi hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työssä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä. Kopio päätöksestä riittää. Myös A-lääkärintodistus käy, jos siinä on vastaavat tiedot ja jos sen on allekirjoittanut tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Hakuaika

Tartuntatautipäivärahaa on haettava 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen työntekijä haluaa etuutta.

Ulkomaalainen päätös tai todistus

Tartuntatautipäivärahaan voi olla oikeus myös Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla henkilöllä, joka on eristetty tai määrätty karanteeniin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tällöin todistus lääkäriltä tai viranomaiselta, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa.

Milloin tartuntatautipäivärahaan ei ole oikeutta?

Tartuntatautipäivärahaa ei makseta esimerkiksi, kun henkilö

  • tekee työtään etätyönä eikä ansionmenetystä synny
  • tekee työtään etätyönä, jolloin tartunnan leviämisriskiä ei ole
  • on vuosilomalla eikä ansionmenetystä siksi synny
  • on muusta syystä, esimerkiksi sairausloman vuoksi, poissa työstä.

Työnantajan ilmoitus ansionmenetyksestä

Työnantajan pitää ilmoittaa Kelaan työntekijälle aiheutuva ansionmenetyksen määrä eli se palkka, joka työntekijälle maksettaisiin, jos hän olisi työssä.

Jos työntekijä tartuntataudista huolimatta voi osittain tehdä omaa työtään tai jotakin muuta kuin omaa työtään, Kela maksaa tartuntatautipäivärahan siltä osin, kun työntekijälle aiheutuu ansionmenetystä.

Omavastuuaika

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa.

Määrä

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Huomioi määrässä myös mahdolliset palkan lisät (esim. vuorolisät).

Jos työstä poissaoloajalta on maksettu palkkaa, maksetaan tartuntatautipäiväraha työnantajalle enintään palkan määrään saakka. Palkan määrä voi olla erisuuruinen kuin ansionmenetyksen määrä. Tartuntatautipäiväraha ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin ansionmenetyksen määrä. Päivärahan määrässä ei oteta huomioon työnantajan sivukuluja.

Jos asiakas saa ansionmenetyskorvausta esimerkiksi liikennevahingon, työtapaturman, ammattitaudin tai potilasvahingon johdosta, ei maksetulla korvauksella ole yleensä vaikutusta tartuntatautipäivärahan määrään.

Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Lue lisää

Sivu päivitetty 23.6.2022