Inkomster och tillgångar som inverkar på det grundläggande utkomststödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Inkomster och tillgångar som inverkar på det grundläggande utkomststödet

Dina och din familjs disponibla inkomster och tillgångar inverkar på beloppet av det grundläggande utkomststödet. I samband med det grundläggande utkomststödet beaktas nettoinkomsterna, det vill säga inkomsterna efter skatt. Läs mer om hur inkomsterinverkar på utkomststödet.

Stödet räknas i allmänhet ut för en månad

Det grundläggande utkomststödet räknas ut för en kalendermånad. Vid behov kan utkomststöd också betalas för en kortare eller längre tid än så. I regel beaktas de disponibla inkomsterna och tillgångarna samt utgifterna för samma tidsperiod.

När du första gången ansöker om stöd eller om det har varit en paus sedan senaste gång granskas din ekonomiska situation även för tiden innan ansökan. Eftersom det grundläggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand kan tillfälliga höga inkomster (t.ex. skadestånd, stor skatteåterbäring eller arv) inverka på din rätt till utkomststöd under flera månader. Om du får större inkomster måste du vara beredd att använda dem för dina levnadskostnader, och inkomsterna i fråga kan beaktas när beslutet om utkomststöd fattas.

I brådskande fall kan utkomststöd vid behov beviljas till exempel för några dagar. Då beaktas inkomsterna och utgifterna utifrån de uppgifter som finns att tillgå.

Små inkomster

Små understöd inverkar inte på det grundläggande utkomststödet.

Gränsen för vad som anses vara små understöd är sammanlagt 50 euro i månaden för personer som bor ensamma och 100 euro i månaden för familjer. FPA beaktar endast den del av understödet som överskrider gränsen för små understöd som inkomst.

Exempel

Anna får grundläggande utkomststöd från FPA. I augusti får hon 40 euro i födelsedagspresent av sin bror och 50 euro av sin mamma. Det sammanlagda gåvobeloppet i augusti är 90 euro. Det är mer än vad som anses vara ett litet belopp (50 euro). Av de inkomster som Anna får i present beaktas således 40 euro.

Inkomster som ett barn under 18 år har beaktas endast om inkomsterna är regelbundna och större än vad som kan anses vara små inkomster. Inkomster från sommarjobb anses exempelvis inte vara regelbundna inkomster. Ett barns inkomster beaktas högst till beloppet av barnets grunddel och övriga grundutgifter.

Inkomster efter att utkomststöd beviljats

Om du får förvärvsinkomster på månadens sista dag eller sista bankdag räknar FPA det som inkomster för följande månad, eftersom pengarna anses vara disponibla då.

Retroaktiva utbetalningar av till exempel andra förmåner från FPA inverkar i regel på det grundläggande utkomststödet för månaden efter den månad då förmånen betalades ut.

Om man inte kände till någon inkomst när beslutet om utkomststöd fattades, kan inkomsten beaktas i efterhand ifall en ansökan om utkomstöd lämnas in inom de två följande kalendermånaderna efter beslutet i fråga.

Hur arbetslöshetsförmåner beaktas vid uträkningen av utkomstöd

Om du får en arbetslöshetsförmån betalas den ut med 4 veckors mellanrum, det vill säga för 20 vardagar. I samband med det grundläggande utkomststödet beaktas denna arbetslöshetsförmån för 20 dagar som din månadsinkomst.

Om du har grundläggande utkomststöd under en längre tid, kommer du i något skede att få din arbetslöshetsförmån för 20 dagar utbetald två gånger under samma stödmånad. Med början från den här månaden periodiseras inkomsten av din arbetslöshetsförmån. Det innebär att man härefter varje månad som inkomst beaktar ett belopp som motsvarar arbetslöshetsförmånen för 21,5 dagar. Den här inkomsten beaktas även en sådan månad då du nästa gång får två utbetalningsposter.

Läs mer

Senast ändrad 4.12.2023