Näin tilaat vammaisten tulkkauspalvelun tulkin | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Näin tilaat tulkin

 

Voit tilata tulkin

 • verkkolomakkeella
 • tekstiviestillä
 • soittamalla
 • sähköpostilla
 • etäpalvelussa
 • kirjeellä.

Huom.! Suosittelemme, että tilaat tulkin verkkolomakkeella, koska se on tietoturvaltaan paras vaihtoehto.

Tilaa tulkki verkossa

Verkkotilaukseen voit helposti täyttää kaikki tarvittavat tiedot. Verkkotilaus on tietoturvallisin tapa tilata tulkki.

Tilauslomakkeelle

Ilmoita tilauksessasi

 1. nimesi, syntymäaikasi tai asiakasnumerosi
 2. tilauksen aihe (esim. kokous tai lääkärissä käynti)
 3. tulkkauksen päivämäärä
 4. mihin aikaan tulkkaus alkaa ja milloin se päättyy
 5. haluatko lähitulkkausta vai etätulkkausta
 6. jos tilaat lähitulkkausta, ilmoita myös
  • tulkkauspaikan katuosoite ja kunta
  • paikka, jossa tapaat tulkin.

Kerro tarvittaessa myös

 • minkälaista tulkkausta tarvitset (esim. kirjoitustulkkaus)
 • mitä ohjelmistoa haluat käyttää etätulkkauksessa. Tarkista Kelan hyväksymät tietoturvalliset ohjelmistot.
 • onko tulkkaustilanteessa läsnä muita tulkkauspalvelun käyttäjiä
 • missä roolissa itse olet (esim. esiinnytkö)
 • käytetäänkö tulkkaustilanteessa puhuttua vierasta kieltä (esim. englanti)
 • mistä tulkki voi saada tulkkaukseen liittyvää aineistoa ennakkoon.

Tarvittaessa Vammaisten tulkkauspalvelukeskus voi pyytää tilaukseesi liittyvää lisätietoa.

Tilaa tulkki Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta.

Tilauksen muuttaminen tai peruuttaminen

Jos tilaukseesi tulee muutoksia, ilmoita niistä heti Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen. Ilmoita esimerkiksi kellonajan, päivämäärän, tulkkauksen aiheen tai tapaamispaikan muuttumisesta.

Peruuta tilaus, jos et tarvitsekaan tulkkausta. Tällöin tulkki voidaan välittää toiselle asiakkaalle.

Peruuttamattomat tunnit vähennetään tulkkaustunneistasi.

Tulkin tilaaminen toisen puolesta

Jos et pysty tilaamaan tulkkia itse, toinen henkilö voi tehdä sen puolestasi. Esimerkiksi avustaja, kotipalveluhenkilö tai työnantaja voi tilata sinulle tulkin.

Ennen kuin toinen henkilö voi tehdä tilauksen puolestasi, hän tarvitsee sinulta valtuutuksen. Valtuutuksen voi tehdä kirjallisesti valtakirjalla tai suullisesti. Suullisesti valtuutuksen voi kuitenkin tehdä vain yhteen tilaukseen kerrallaan. Jos et pysty antamaan valtuutusta eikä sinulla ole edunvalvojaa, tulkkaustilauksen voi tehdä ilman valtuutusta lähiomaisesi tai muu sinusta pääasiallisesti huolehtiva Kelan hyväksymä henkilö.

Jos tilaukseen ei löydy tulkkia

Jos tilaukseesi ei löydy tulkkia, Vammaisten tulkkauspalvelukeskus on sinuun yhteydessä. Vammaisten tulkkauspalvelukeskus jatkaa edelleen tulkin etsimistä. Sinulle voidaan myös ehdottaa, voisiko tilauksesi ajankohtaa siirtää.

Tilaukseen liittyvät viestit

Saat tilaukseesi liittyviä viestejä tilauksen käsittelyn eri vaiheissa. Ilmoita asiakastietolomakkeella, haluatko saada viestit tekstiviestillä vai sähköpostilla. Jos olet ilmoittanut viestien vastaanottajaksi toisen henkilön kuin itsesi, viestit lähetetään hänelle.

Vastaanottoviesti

Saat viestin, kun tilauksesi on vastaanotettu ja kirjattu välitysjärjestelmään.

Vahvistusviesti

Saat vahvistusviestin, kun tilaukseesi on välitetty tulkki.

Tulkin nimen ilmoittaminen

Tulkin nimi lähetetään sinulle tilausta edeltävänä päivänä klo 16.

Jos tilaukseen ei löydy tulkkia

Jos tilaukseen ei löydy tulkkia, saat siitä viestin.

Viesti peruutuksen vastaanotosta

Jos et tarvitse tulkkia, muista peruuttaa tilaus. Saat viestin, kun peruutus on vastaanotettu.

Lue lisää

Sivu päivitetty 10.7.2024