Hur andra förmåner inverkar militärunderstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur andra förmåner inverkar

Om du får någon form av stöd för boendet från FPA inverkar militär- eller civiltjänstgöringen på det.

Studiestödets bostadstillägg

FPA beviljar inte studiestöd eller studiestödets bostadstillägg om du fullgör bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor. FPA drar in ditt studiestöd och bostadstillägg när du träder i tjänst.

Allmänt bostadsbidrag

Om du är berättigad till bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd och du redan har allmänt bostadsbidrag beviljar FPA dig i bostadsunderstöd skillnaden mellan boendeutgifterna och det allmänna bostadsbidraget. Det allmänna bostadsbidraget dras med andra ord inte in på grund av tjänstgöringen, men det måste justeras eftersom dina inkomster förändras.

FPA beviljar inte sådana hushåll som har rätt till bostadsunderstöd nytt allmänt bostadsbidrag i början av den månad då tjänstgöringen inleds. Boendeutgifterna ersätts i form av bostadsunderstöd.

Hushållet kan dock få allmänt bostadsbidrag om FPA avslår ansökan om bostadsunderstöd till exempel på grund av att särskilt skäl saknas eller på grund av inkomsterna.

Om någon medlem av hushållet (t.ex. den värnpliktiges maka eller make) inte har rätt till bostadsunderstöd, kan FPA bevilja allmänt bostadsbidrag för hela hushållets boendeutgifter.

Bostadsbidrag för pensionstagare

Om du har bostadsbidrag för pensionstagare avdrar FPA först bostadsbidraget för pensionstagare från familjens boendeutgifter och ersätter resten i form av bostadsunderstöd.

Läs mer

Senast ändrad 25.3.2024