Folkpension | Lättläst | FPAGå till innehållet

Folkpension

Om du inte får någon arbetspension eller om din arbetspension är liten får du folkpension från FPA. 

Du kan få full folkpension bara om din arbetspension är mindre än 62 euro per månad. Om din arbetspension är större får du mindre folkpension eller ingen folkpension alls.

Full folkpension är cirka 776 euro per månad. För gifta och sambor är fullt belopp cirka 693 euro per månad.

Folkpensionen kan bli mindre om du tar ut förtida ålderspension innan du fyller 65 år.

Folkpensionen kan också bli mindre om du har bott utomlands. En flytt utomlands kan också påverka folkpensionen.

Om du vill veta mer om hur vistelse utomlands påverkar folkpensionen kan du ringa servicenumret 020 634 0300.

Din folkpension blir mindre på grund av

  • arbetspension
  • andra pensioner och ersättningar som du får.

Din folkpension påverkas inte av

  • din partners inkomster
  • den pension som du tjänat in när du skött dina barn
  • den pension som du tjänat in när du studerat
  • en engångsförhöjning av invalidpensionen.

Du betalar skatt på FPA-pensioner och arbetspensioner.

Inkomstgränserna för folkpension

Du kan få folkpension om dina övriga pensionsinkomster och ersättningar sammanlagt är mindre än följande inkomstgränser:

  • cirka 1 435 euro per månad, om du är gift eller har en sambo
  • cirka 1 601 euro per månad, om du bor ensam.

Inkomstgränserna gäller bruttoinkomsterna, alltså inkomsterna före skatt.

Inkomstgränserna kan vara lägre om du har bott utomlands. I vissa fall kan inkomstgränserna också vara högre.

FPA fattar beslut om folkpension eller garantipension efter att det är klart hur mycket du får i pension från annat håll.

Läs mer om beloppen av pensionerna från FPA och om inkomstgränserna på FPA:s webbplats (på standardspråk)

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024

Vad tycker du om sidan?