Arbetstagarens och företagarens avgifter

Arbetstagare och företagare deltar i finansieringen av sjukförsäkringen via dagpenningspemier- och sjukvårdsavgifter. Som en följd av konkurrenskraftsavtalet (Kiky) betalar löntagare och företagare inte någon sjukvårdsavgift år 2019.

Dagpenningpremie

Löntagare och företagare betalar sjukförsäkringens dagpenningspremie för att finansiera arbetsinkomstförsäkringen. Dagpenningspremien ingår i förskottsuppbörden.

Premien uppbärs i samband med förskottsinnehållningen på basis av den beskattningsbara löneinkomsten och företagares arbetsinkomst. I fråga om utländsk skattefri arbetsinkomst används i stället den försäkringslön som avses i arbetspensionslagarna som grund för dagpenningpremien. Avgiften behöver inte betalas för försäkrade under 16 år och inte heller för försäkrade som har fyllt 68 år.

Dagpenningspremiens procentandel och det uppburna beloppet bör framgå av arbetstagarens lönespecifikation. På löneinkomster som understiger 14 282 euro uppbärs ingen dagpenningspremie. 

År 2019 är arbetstagarnas dvs. löntagarnas dagpenningspremie 1,54 % av bruttolönen (1,53 % år 2018).

LFöpL-försäkrade företagare betalar en dagpenningspremie som motsvarar 1,54 % av  arbetsinkomsten. FöPL-försäkrade företagare betalar en tilläggsfinansieringsandel på 0,23 %, alltså totalt 1,77 % av arbetsinkomsten (1,70 år 2019).

Sjukvårdsavgift

Av löne- eller företagarinkomst uppbärs ingen sjukvårdsavgift år 2019 som följd av konkurrenskraftsavtalet (Kiky). Den uppbars inte heller åren 2017 och 2018.

Av pensions- och förmånsinkomster är sjukvårdsavgiften 1,64 % år 2019 (1,53 % år 2018) och den ingår i förkottsuppbörden.