Arbetstagarens och företagarens avgifter

Arbetstagare och företagare deltar i finansieringen av sjukförsäkringen via dagpenningspemier- och sjukvårdsavgifter.

Dagpenningpremie

Löntagare och företagare betalar sjukförsäkringens dagpenningspremie för att finansiera arbetsinkomstförsäkringen. Dagpenningspremien ingår i förskottsuppbörden.

Premien uppbärs i samband med förskottsinnehållningen på basis av den beskattningsbara löneinkomsten och företagares arbetsinkomst. I fråga om utländsk skattefri arbetsinkomst används i stället den försäkringslön som avses i arbetspensionslagarna som grund för dagpenningpremien. Avgiften behöver inte betalas för försäkrade under 16 år och inte heller för försäkrade som har fyllt 68 år.

Det uppburna dagpenningsbeloppet ska framgå av arbetstagarens lönespecifikation. På löneinkomster som understiger 14 766 euro uppbärs ingen dagpenningspremie år 2020 (14 574 euro år 2020). 

År 2021 är arbetstagarnas dvs. löntagarnas dagpenningspremie 1,36  % av bruttolönen (1,18 % år 2020).

FöpL-försäkrade företagare betalar en dagpenningspremie som motsvarar 1,55 % (1,33 % år 2020) av  arbetsinkomsten då lönen och arbesinkomsten är minst 14 766 e/år.

Sjukvårdsavgift

Av löne- eller företagarinkomst uppbärs ingen sjukvårdsavgiftsprocenten 0,68 år 2021 (0,68 år 2020).

Av pensions- och förmånsinkomster är sjukvårdsavgiften 1,65 % år 2021 (1,65 % år 2020) och den ingår i förkottsuppbörden.