Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivare ska betala arbetsgivares socialskyddsavgift för anställda som är försäkrade i Finland enligt sjukförsäkringslagen. Arbetsgivare är inte skyldiga att betala socialskyddsavgift för försäkrade som är under 16 år eller som har fyllt 68 år.

År 2019 är socialskyddsavgiften för alla arbetsgivare 0,77 % av de löner som betalas ut (0,86 % år 2018).
Arbetsgivaren ska redovisa socialskyddsavgiften samtidigt med förskottsinnehållningen på de anställdas löner. Förfallodagen för betalningen är den 12 dagen i månaden efter lönebetalningsmånaden. Den första sjukförsäkringavgiften på löner som utbetalas år 2019 betalas i februari.

Arbetsgivarna ska använda  Skatteförvaltningens MinSkatt-tjänst när de betalar sjukförsäkringavgifter. Från 1.1.2019  ska arbetsgivare anmäla bl.a. sjukförsäkringsavgifter via inkomstregistrets separata anmälan.

Även för arbetstagare som är på utlandsuppdrag ska socialförsäkringsavgifterna betalas ifall arbetstagaren omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Läs mer