Ansökan om familjeledighetsersättning till arbetsgivare

Arbetsgivare kan ansöka om familjeledighetsersättning genast när man betalat ut lön minst under en månad av moderskapspenningperioden eller föräldrapenningperioden för adoptivmödrar. Familjeledighetsersättning ska sökas inom 6 månader efter att föräldrapenningperioden upphörde.

Gör så här

  1. Ansök om familjeledighetsersättning via e-tjänsten för arbetsgivare (meddelande eller ansökan > Familjeledighetsersättning). Alternativt kan du göra ansökan med blanketten SV18r (pdf). Om du använder pappersblanketten kan du samtidigt ansöka om semesterkostnadsersättning med samma blankett.
  2. Skicka in ansökan till FPA. Arbetsgivarens ansökan i pappersform och eventuella bilagor till den skickas alltid per post.

Ansökan via inkomstregistret

Arbetsgivaren kan också ansöka om vissa FPA-förmåner via inkomstregistret ifall löneprogrammet möjliggör detta. Därtill förutsätts det att arbetsgivaren gett sitt samtycke till användningen av elektroniska beslut.

Tillsvidare kan arbetsgivare inte ansöka om familjeledighetsersättning samtidigt som de meddelar om ansökan om moderskaps- eller föräldrapenning. Det här ska korrigeras under våren 2020.

Beslut

Arbetsgivaren får ett skriftligt beslut om familjeledighetsersättningen. Om man med samma ansökan har ansökt om både semesterkostnadsersättning och familjeledighetsersättning, meddelas separata beslut för dem.

FPA skickar besluten per post. Besluten och betalningsuppgifterna finns också i e-tjänsten för arbetsgivare.

Elektroniskt beslut

En arbetsgivare kan välja att inte längre få besluten per post och istället övergå till att få elektroniska beslut. För att övergå till elektroniska beslut måste man ge sitt samtycke. Detta gäller alla beslut om dagpenningar samt beslut om semesterkostnadsersättning, familjeledighetsersättning och återkravsbeslut. Det finns anvisningar för hur man samtycker till elektroniska beslut i en separat guide för e-tjänsten.

Läs mer