Ansökan om familjeledighetsersättning till arbetsgivare

Man kan ansöka on familjeledighetsersättning genast när lön har betalas ut under minst 1 månad av graviditetsledigheten, moderskapsledigheten eller adoptivförälderns föräldraledighet.

Om familjeförmånen grundar sig på den gamla lagen måste familjeledighetsersättning sökas inom 6 månader efter att föräldraledigheten har upphört.

Om lön har betalas för tid enligt den nya lagen ska familjeledighetsersättning sökas inom 2 år från det att graviditetsledigheten eller föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar började, om mamman har fått graviditetspenning eller föräldrapenning för adoptivföräldrar.

Gör så här

  1. Ansök om familjeledighetsersättning via e-tjänsten för arbetsgivare.

    Du kan även ansöka om ersättning via inkomstregistret förutsatt att löneprogrammet möjliggör detta och du har gett ditt samtycke till elektroniska beslut.
     
  2. Beslutet om familjeledighetsersättning skickas till dig per post. Besluten och betalningsuppgifterna finns också i e-tjänsten för arbetsgivare. I e-tjänsten kan du välja att inte längre få besluten per post och i stället övergå till att få elektroniska beslut.

    Du kan även ansöka om familjeledighetsersättning genom att fylla i blanketten Ansökan från arbetsgivaren SV18r (pdf). Med samma ansökan kan du också ansöka om ersättning för semesterkostnader. Skicka blanketten och eventuella bilagor per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 26, 00056 FPA. FPA meddelar separata beslut om familjeledighetsersättningen och semesterkostnadsersättningen.

Läs mer