Sjukförsäkringsavgifter

FPA:s sjukförsäkring finansieras via arbetsinkomstförsäkring och sjukvårdsförsäkringen.

  • Arbetsgivare deltar i finansieringen av arbetsinkomstförsäkringen genom att betala en socialförsäkringsavgift, dvs. arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift för varje anställd som är försäkrad i Finland enligt sjukförsäkringslagen. Arbetsgivare behöver inte betala avgiften för försäkrade under 16 år eller över 68 år.
  • Arbetstagarens sjukförsäkringspremier, dvs. dagpenningspremien och sjukvårdspremien ingår i den förskottsinnehållning som verkställs på lönen.
  • Företagare betalar sjukförsäkringens dagpenningspremie och sjukvårdspremie i samband med förskottsuppbörden.

Arbetsinkomstförsäkringen

Förmåner enligt arbetsinkomstförsäkringen är exempelvis sjukdagpenningar, föräldradagpenningar och rehabiliteringspenningar samt de ersättningar som betalas till arbetsgivare för ordnande av företagshälsovård.

Arbetsinkomstförsäkringen finansieras med

Sjukvårdsförsäkringen

Med sjukvårdsförsäkringen betalas bl.a. ersättningar för läkemedelskostnader, läkararvoden, undersökningar och behandlingar, sjukvårdsresor samt rehabiliteringstjänster.

Sjukvårdsförsäkringen finansieras av förmånstagare i samband med förskottsuppbörden.

År 2020 finansierade i Finland försäkrade personer cirka 34 % av sjukvårdsförsäkringen . Statens betalningsandel var cirka 66 %.

Läs mer