Blanketter

FPA:s blanketter finns indelade enligt ämnesområde i menyn på den här sidan. Blanketterna är i pdf-format. Klicka på länken Ladda ner PDF för att öppna önskad blankett.

För att de olika funktionerna i blanketterna ska fungera felfritt behöver du den senaste versionen av programmet Adobe Reader. Programmet kan laddas ner avgiftsfritt på Adobes webbplats.

Så här gör du ansökan på en blankett

 1. Spara den tomma blanketten på din dator eller mobila enhet.
 2. Öppna blanketten i Adobe Reader och fyll i den.
 3. Spara den ifyllda ansökan på din apparat.
 4. Skicka in ansökan i MittFPA:
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj ansökan och eventuella bilagor på din dator eller mobila enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar in ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.

   Du kan också skriva ut ansökan och skicka in den per post:

  • Underteckna ansökan och posta den tillsammans med bilagorna på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Om blanketten har en annan adress ska du använda den adressen i stället.

   OBS:! Du kan inte skicka en annan persons ansökan i MittFPA.

Problemsituationer

Ibland kan nedladdningen eller uppladdningen av en fil misslyckas på grund av anslutningsproblem och då får du ett felmeddelande på skärmen. Vid nästa försök kan felmeddelandet återkomma från cacheminnet. Då kan det löna sig att tömma webbläsarens cacheminne.

Om det inte går att fylla i eller skriva ut blanketten ska du kontrollera att du använder Adobe Reader. Operativsystemens och webbläsarnas motsvarande egna Reader- och Viewer-program stöder inte nödvändigtvis blankettens alla ifyllningsegenskaper. Felen kan också bero på att du har en gammal eller felaktigt installerad version av Adobe Reader; då måste programmet installeras på nytt. Den nya versionen kan laddas ner avgiftsfritt på Adobes webbplats.

Än så länge är blanketterna inte tillgängliga och således kan de inte användas med till exempel skärmläsare. Läs mer om tillgänglighet i tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen fpa.fi.

Räknefunktioner i pdf-blanketter och hur man skriver in belopp

När du fyller i blanketter som innehåller räknefunktioner ska du säkerställa att du använder den nyaste versionen av Adobe Reader.

När du fyller i belopp på blanketten ska du använda

 • punkt som tusentalsavgränsare och komma som decimaltecken (1.234,00 €) i finsk-, svensk- och samiskspråkiga blanketter
 • komma som tusentalsavgränsare och punkt som decimaltecken (1,234.00 €) i engelskspråkiga blanketter.

Blanketter för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

De blanketter som är avsedda att fyllas i av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården finns i första hand i de patientdatasystem som organisationen i fråga använder.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården får blanketter i pdf-format även via portalerna Terveysportti och Lääkäriportaali samt i Läkarförbundets medlemsservice.

Mest nedladdade blanketter

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Stöd för skolresor KM 1r Ansökan om stöd för dagliga skolresor - gymnasier och yrkesläroanstalter.
Skolresestöd
Ladda ner PDF
Anmälan - Flyttning till Finland Y 77r Blanketten används som bilaga till förmånsansökan när en person som flyttar till Finland eller som arbetar i Finland för en finländsk arbetsgivare ansöker om förmån från FPA.
Flyttning från Finland/till Finland
Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 127r Med blanketten söks ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning.
Sjukvårdsersättningar
Ladda ner PDF
Ansökan - Läkemedelskostnader som uppkommit i Finland SV 178r Ansökan om ersättning för läkemedelskostnader i Finland om ersättning inte erhållits på apoteket, en ny rätt till ersättning beviljats eller årssjälvrisken (takbeloppet) överskridits. Om kostnaderna uppkommit utomlands, använd blankett SV 128r.
Läkemedelsersättningar
Ladda ner PDF
Ansökan - Studiestöd - Yrkesinriktad utbildning, gymnasieutbildning, utbildning vid folkhögskola eller idrottsutbildningscenter, grundläggande utbildning för vuxna OT 1r Med denna blankett ansöks om studiestöd för studier på andra stadiet
Studiestöd
Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten