Semesterkostnads- eller familjeledighetsersättning till arbetsgivare

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan från arbetsgivaren - Semesterkostnader under föräldradagpenningstid eller ersättning för familjeledighet SV 18r Med denna blankett söker arbetsgivaren ersättning för semesterlön eller semesterersättning som betalats till arbetstagaren under föräldradagpenningstiden samt för ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakats av föräldraskap. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten