Arbetslöshet

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Arbetslöshetsförmåner TT 1r På blanketten ansöker man om grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan om frånvaro TT 3r - Ladda ner PDF
Anmälan om arbetslöshetstid TT 2r Med blanketten anmäler mottagare av grunddagpenning och arbertsmarknadsstöd uppgifter om abertslöshetstiden för utbetalning förmånen i fråga. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Meddelande – Ändring av kontonummer – Privatperson Y 121r Med blanketten anmäler privatpersoner nytt kontonummer till FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Intyg för fastställande av arbetsvillkoret - Ifylls av arbetsgivaren TT 4r Ifylls av arbetsgivaren. Med intyget redogörs för arbetsveckor som är arbetsvillkorsgrundande för grunddagpenning. Uppföljningen av arbetstimmarna nödvändig för att fastställa att arbetstimmarna är arbetsvillkorsgrundande och arbetsvillkoret uppfylls. Ladda ner PDF
Löneintyg - Arbetslöshetsförmåner - Ifylls av arbetsgivaren TT 10r Ifylls av arbetsgivaren. Intyget används då man meddelar utbetald lön för jämkad arbetslöshetsförmån. Ladda ner PDF
Framställan om utbetalning av förmån till kommunen EV 241Nr Blanketten används för anhållan om att en förmån ska betalas till kommunen då utbetalning till bidragstagaren själv skulle äventyra bidragstagarens eller dennes familjs försörjning. Ladda ner PDF
Utredning - Arbetsmarknadsstöd - Inkomster TT 1ar På blanketten utreds den sökandes och makens/makans/sambons inkomster vid ansökan om arbetsmarknadsstöd. Ladda ner PDF
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda ner PDF
Utredning - Föräldrarnas inkomster - Arbetsmarknadsstöd TT 1cr Med blanketten utreds inkomsterna för föräldrarna till den som ansöker om arbetsmarknadsstöd. Ladda ner PDF
Utredning om överbetalning Y 14r På blanketten kan du lämna en utredning om orsakerna till överbetalningen och om din ekonomiska situation innan ett beslut om återkrav utfärdas. Ladda ner PDF
Utredning om tid i arbete för rätt till tilläggsdagar - Grunddagpenning TT 6r Blankett för mottagare av grunddagpenning. Ladda ner PDF