Flyttning från Finland/till Finland

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Flyttning till Finland Y 77r Blanketten används när en person som flyttar till Finland med en eller familjemedlemmar eller en person som tjänstgör i Finland/hos en finsk arbetsgivare ansöker om finsk bosättningsbaserad social trygghet och sjukförsäkring. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande – Ändring av kontonummer – Privatperson Y 121r Med blanketten anmäler privatpersoner nytt kontonummer till FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Flyttning utomlands eller arbete utomlands Y 38r Blanketten används när en person anmäler flyttning utomlands eller arbete utomlands eller vill ansöka om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten och sjukförsäkringen vid vistelse utomlands i över ett år. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Meddelande från arbetsgivaren om arbete utomlands Y 38Tr Ifylls av arbetsgivaren. Blanketten används när en arbetsgivare anmäler att en anställd ska arbeta utomlands och vill omfattas av den finländska bosättningsbaserade sociala tryggheten under utlandsvistelsen. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Rätt till vård vid flyttning till Finland SV 141r Använd ansökan när du flyttar till Finland från ett EU-/EES-land eller Schweiz och söker rätt till sjukvård på samma grunder som de som bor här, eller när Finland svarar för sjukvårdskostnaderna även om bosättningslandet är ett EU-/EES-land eller Schweiz. Ladda ner PDF
Ansökan - Rätt till vård vid flyttning från Finland SV 140r Använd ansökan när du flyttar till ett EU-/EES-land eller Schweiz och söker rätt till sjukvård på samma grunder som de som bor där, eller när ditt bosättningsland fortfarande är Finland men ett EU-/EES-land eller Schweiz svarar för sjukvårdskostnaderna. Ladda ner PDF
Anmälan - Utredning om utomlands bosatt familjemedlems rätt till vård SV 142r På blanketten anmäls uppgifter om familjemedlemmar som bor i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för fastställande av kostnadsansvaret för sjukvården. Ladda ner PDF