FPA-kort

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Europeiskt sjukvårdskort SV 193r På blanketten görs ansökan om europeiskt sjukvårdskort. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Beställningstillstånd för EU:s funktionshinderkort VK 1r Blanketten används för säkerställande av att informationsgången är lagenlig och för inhämtande av samtycke till kundens uppgifter används. Ladda ner PDF
Ansökan - FPA-kort SV 157r Med blanketten söks nytt FPA-kort i stället för förkommet eller förstört kort. Ladda ner PDF