Ålderspension

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Bosättning och arbete utomlands (Bilaga U) ETK/Kela 7110r Bosättning och arbete utomlands. Ladda ner PDF
Ansökan om justering - Folkpension / Garantipension E 285r Kunden ansöker om justering av folkpension, garantipension eller extra fronttillägg. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Lantbruksföretagares utredning (Bilaga TM) LPA/FPA Mela/Kela 001r Lantbruksföretagares utredning Ladda ner PDF
Utredning - Inkomster och familjeförhållanden EV 16Lr Med blanketten utreds utomlands bosatta pensionstagares utländska pensionsinkomster och förhållanden. Ladda ner PDF
Ansökan - Folkpension - Regelbunden justering EV 17Lr Med blanketten utreds utländska pensionsinkomster och förhållanden för pensionstagare som bor i Finland. Ladda ner PDF
Information för den som söker pension ETK/Kela 7007or Blanketten ger information om pensionsansökan och inkomstgränserna samt om frågor i samband med dataskydd inom EU. Ladda ner PDF
Ansökan - Ålderspension ETK/Kela 7001r Ansökningsblankett med vilken kunden ansöker om ålderspension eller förtida ålderspension från FPA eller från en arbetspensionsanstalt. Ladda ner PDF