Garantipension

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan om justering - Folkpension / Garantipension E 285r Kunden ansöker om justering av folkpension, garantipension eller extra fronttillägg. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Garantipension GE 1r Med blanketten ansöker man om garantipension eller justering av garantipension. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan om fortsatt utbetalning - Garantipension GE 2r Blanketten används för ansökan om fortsatt utbetalning av sjukpension som beviljats i form av garantipension. Ladda ner PDF