Handikappbidrag för personer under 16 år

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Handikappbidrag för personer under 16 år EV 258r Med denna blankett ansöker man om handikappbidrag för personer under 16 år. Med blanketten ansöker man också om fortsättning på handikappbidrag för personer under 16 år som beviljats för en viss tid. Ladda ner PDF
Framställan - Utbetalning av handikappbidrag för personer under 16 år Y 241Lr Blanketten används för anhållan om att handikappbidrag utbetalas till kommunens socialvårdsorgan eller till en annan person än barnets förälder, vårdnadshavare eller intressebevakare. Ladda ner PDF
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda ner PDF