Rehabilitering enligt prövning

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Rehabilitering enligt prövning KU 132r Med blanketten söks rehabilitering enligt prövning som ordnas av FPA: individuella rehabiliteringsperioder, familjerehabilitering (LAKU), Min egen väg-rehabilitering samt rehabiliterings-, anpassnings- och OPI-kurser. Ladda ner PDF
Rehabiliteringsräkning (rehabiliteringsklienten) KU 204r Med blanketten fakturerar klienten rehabiliteringskostnader. Ladda ner PDF
Redovisning av rehabiliteringskostnader KU 206r Med blanketten fakturerar serviceproducenterna kostnader som hänför sig till rehabilitering. Till blanketten fogas fakturablanketterna KU 203r och KU 205r, som gäller enskilda personer. Ladda ner PDF
Terapiräkning - Rehabilitering enligt prövning KU 205r Med blanketten fakturerar terapeuten kostnader som hänför sig till rehabiliterande psykoterapi och terapi enligt prövning. Ladda ner PDF
Rehabiliteringsräkning (serviceproducenten) KU 201r Med blanketten fakturerar serviceproducenten rehabiliteringskostnader. Serviceproducenten fogar blanketten till redovisningsblankett KU 206r. Ladda ner PDF
Företagshälsovården antecknar de sökande som rekommenderas för en regional KIILA-kurs på en arbetsplats. KU 129r Företagshälsovården antecknar de sökande som rekommenderas för en regional KIILA-kurs på en arbetsplats. Ladda ner PDF
Behov av tolkning till och från ett främmande språk under rehabiliteringen - Bilaga till ansökan om rehabilitering KU 106r Blanketten används när FPA reder ut om rehabiliteringsklienten eller rehabiliteringsklientens anhöriga behöver tolkning. Kunden markerar på blanketten de språk han/hon kan använda sig av i rehabiliteringsärenden. Efter det avgör FPA om en tolk behövs. Ladda ner PDF
Samtycke - Deltagande i försök med distansrehabilitering KU 6r Blanketten används i samband med FPA-rehabilitering när man behöver kundens samtycke till att den rehabilitering som beviljats genomförs i form av distansrehabilitering. Ladda ner PDF
Samtycke, Utlämnande och erhållande av uppgifter ETK/Kela 7200r Blankett för samtycke till utlämnande och erhållande av uppgifter som finns hos FPA och arbetspensionsanstalten för nödvändigt samarbete vid skötsel av rehabiliteringsärenden. Ladda ner PDF