Krävande medicinsk rehabilitering

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Krävande medicinsk rehabilitering KU 104r Med blanketten söks krävande medicinsk rehabilitering som ordnas av FPA, öppenvårdsterapi, multidisciplinär individuell rehabilitering samt rehabiliterings- och anpassningskurser. Ladda ner PDF
Rehabiliteringsräkning (rehabiliteringsklienten) KU 204r Med blanketten fakturerar klienten rehabiliteringskostnader. Ladda ner PDF
Redovisning av rehabiliteringskostnader KU 206r Med blanketten fakturerar serviceproducenterna kostnader som hänför sig till rehabilitering. Till blanketten fogas fakturablanketterna KU 203r och KU 205r, som gäller enskilda personer. Ladda ner PDF
Terapiräkning – Krävande medicinsk rehabilitering KU 203r Med blanketten fakturerar terapeuten kostnaderna för terapi inom krävande medicinsk rehabilitering. Blanketten används som bilaga till redovisningsblankett KU 206r. Ladda ner PDF
Rehabiliteringsräkning (serviceproducenten) KU 201r Med blanketten fakturerar serviceproducenten rehabiliteringskostnader. Serviceproducenten fogar blanketten till redovisningsblankett KU 206r. Ladda ner PDF
Terapirapport - Krävande medicinsk rehabilitering KU 117r Serviceproducenterna använder blanketten för att för varje rehabiliteringsklient lämna in en skriftlig rapport till FPA över den rehabilitering som genomförts. Ladda ner PDF
Sammandragsblankett, Sjukdomsgruppsspecifika urvalskurser KU 128r På blanketten fyller producenten av rehabiliteringsservice i de sökande som förordas för urvalskurserna, de sökande som förordas för reservplats och de sökande som inte förordas för kurserna. Ladda ner PDF
Behov av tolkning till och från ett främmande språk under rehabiliteringen - Bilaga till ansökan om rehabilitering KU 106r Blanketten används när FPA reder ut om rehabiliteringsklienten eller rehabiliteringsklientens anhöriga behöver tolkning. Kunden markerar på blanketten de språk han/hon kan använda sig av i rehabiliteringsärenden. Efter det avgör FPA om en tolk behövs. Ladda ner PDF
Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om gruppterapeut - Talterapi KU 60r N/A Ladda ner PDF
Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om gruppterapeut - Psykoterapi KU 61r N/A Ladda ner PDF
Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om gruppterapeut - Fysioterapi KU 59r N/A Ladda ner PDF
Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om gruppterapeut - Neuropsykologisk rehabilitering KU 62r N/A Ladda ner PDF
Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om gruppterapeut - Vattenterapi KU 58r N/A Ladda ner PDF
Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om gruppterapeut - Ergoterapi KU 57r N/A Ladda ner PDF
Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Uppgifter om gruppterapeut - Musikterapi KU 63r N/A Ladda ner PDF
Urvalsinstansens ställningstagande - Bilaga till ansökan om rehabilitering KU 107r Blanketten används för de FPA-kurser som har förhandsurval. Urvalsinstansen antecknar sitt ställningstagande till den sökande på blanketten och lämnar den efter förhandsurvalet till FPA, där det slutliga urvalet görs. Ladda ner PDF
Samtycke - Deltagande i försök med distansrehabilitering KU 6r Blanketten används i samband med FPA-rehabilitering när man behöver kundens samtycke till att den rehabilitering som beviljats genomförs i form av distansrehabilitering. Ladda ner PDF