Rehabiliteringspenning

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Individuell studie- och rehabiliteringsplan - Bilaga till ansökan om rehabiliteringspenning för unga KU 110r Individuell studie- och rehabiliteringsplan - rehabiliteringspenning för unga Ladda ner PDF
Ansökan - Rehabiliteringspenning KU 112r Med denna blankett kan privatpersoner ansöka om rehabiliteringspenning. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan - Kontonummer - Arbetsgivare Y 122r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren anmäler betalningsadress för utbetalning av sjukdagpenningar, föräldradagpenningar, rehabiliteringspenning, semesterkostnadsersättning och familjeledighetsersättning från FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Rehabiliteringspenning för unga KU 111r Med denna blankett kan privatpersoner ansöka om rehabiliteringspenning för unga och ersättnings för utbildningskostnader i form av yrkesinriktad rehabilitering. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande om rehabiliteringsbeslut - Bilaga till ansökan om rehabiliteringspenning KU 114r Bilageblankett till ansökan om rehabiliteringspenning när rehabiliteringsbeslutet har fattats av någon annan än FPA. Ladda ner PDF
Utredning om olycksfall SV 143r En utredning om olycksfall fylls i om ersättning söks på grund av olycksfall. Ladda ner PDF
Ansökan - Rehabiliteringsunderstöd KU 113r Med blanketten söks rehabiliteringsunderstöd enligt prövning som kan betalas efter rehabiliteringspenning. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren meddelar lön för frånvarotid och söker dagpenning. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten