Rehabiliteringspenning

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren uppger lönen för tiden av frånvaro från arbetet och vid behov även lönen för de 6 föregående månaderna för beräknande av dagpenningbeloppet. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Rehabiliteringspenning KU 112r Med denna blankett kan privatpersoner ansöka om rehabiliteringspenning. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Individuell studie- och rehabiliteringsplan - Bilaga till ansökan om rehabiliteringspenning för unga KU 110r Individuell studie- och rehabiliteringsplan - rehabiliteringspenning för unga Ladda ner PDF
Anmälan - Kontonummer - Arbetsgivare Y 122r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren anmäler betalningsadress för utbetalning av sjukdagpenningar, föräldradagpenningar, rehabiliteringspenning, semesterkostnadsersättning och familjeledighetsersättning från FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Meddelande om rehabiliteringsbeslut - Bilaga till ansökan om rehabiliteringspenning KU 114r Bilageblankett till ansökan om rehabiliteringspenning när rehabiliteringsbeslutet har fattats av någon annan än FPA. Ladda ner PDF
Ansökan - Rehabiliteringspenning för unga KU 111r Med denna blankett kan privatpersoner ansöka om rehabiliteringspenning för unga och ersättnings för utbildningskostnader i form av yrkesinriktad rehabilitering. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Utredning om olycksfall SV 143r En utredning om olycksfall fylls i om ersättning söks på grund av olycksfall. Ladda ner PDF
Ansökan - Rehabiliteringsunderstöd KU 113r Med blanketten söks rehabiliteringsunderstöd enligt prövning som kan betalas efter rehabiliteringspenning. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten