Underhållsstöd

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Underhållsstöd LU 1r Med denna blanketten ansöks om underhålsstöd. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld LC 1r Ansökan om att regressfordran inte ska drivas in på grund av den underhållsskyldigas insolvens. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten