Barnbidrag

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Barnbidrag LL 1r Ansökan gällande barnbidrag. Blanketten kan användas för ansökan om barnbidrag och/eller ensamförsörjartillägg. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Framställning av kommunen om utbetalning av barnbidrag LL 2r Med blanketten gör kommunen en framställning om betalning av barnbidrag till kommunens socialvårdsorgan eller till någon annan än barnets förälder när barnet placerats i institutions- eller familjevård eller när det gäller andra särskilt vägande skäl. Ladda ner PDF
Ansökan - Föräldraförmåner för mödrar SV 9r Modern söker moderskapspenning, föräldrapenning, partiell föräldrapenning, särskild moderskapspenning, moderskapsunderstöd, barnbidrag och adoptionsbidrag när den beräknade nedkomsten är före 4.9.2022 eller ett adoptivbarn tas i vård före 31.7.2022. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Föräldraförmåner för fäder SV 29ar Fadern eller moderns partner ansöker om föräldraförmåner, t.ex. faderskapspenning när ett barn fötts eller ett adoptivbarn tagits i vård, den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022 eller adoptivbarnet har tagits i vård före 31.7.2022. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten