Läkemedelsersättningar

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Reseersättning SV 4r Med blanketten ansöker man om ersättning för resekostnader föranledda av sjukdom, graviditet eller förlossning eller av rehabilitering som ordnas av FPA. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Läkemedelskostnader som uppkommit i Finland SV 178r Ansökan om ersättning för läkemedelskostnader i Finland om ersättning inte erhållits på apoteket, en ny rätt till ersättning beviljats eller årssjälvrisken (takbeloppet) överskridits. Om kostnaderna uppkommit utomlands, använd blankett SV 128r. Ladda ner PDF
Ansökan - FPA-kort SV 157r Med blanketten ansöker man om FPA-kort vid flyttning till Finland eller om ett nytt FPA kort i stället för ett förkommet eller förstört kort. Ladda ner PDF
Ansökan - Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r På blanketten ansöks om ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i utlandet. Ladda ner PDF
Redovisning för sjukvårdskostnader som omfattas av sjukförsäkringslagen och som uppkommit i Finland SV 131r - Ladda ner PDF
Anvisningar för ifyllande av blankett SV 210r, Utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport SV 210Tr - Ladda ner PDF
Ansökan - Europeiskt sjukvårdskort SV 193r På blanketten görs ansökan om europeiskt sjukvårdskort. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Redovisning för resekostnader - fullmaktsförfarande / direktersättningsförfarande SV 130r - Ladda ner PDF
Redovisning från försäkringsbolag/arbetsgivare - Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 133r Obs! Blanketten har förnyats 1.1.2014 på grund av en lagändring. Kostnader som har uppkommit före 1.1.2014 ersätts enligt den lagstiftning som gällde vid tidpunkten i fråga. Ladda ner PDF
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda ner PDF
Reseräkning för undersökning som förordnats av FPA Y 221r Ersättning för resekostnader vid remittering till undersökning enligt folkpensionslagen och sjukförsäkringslagen. Ladda ner PDF
Serviceproducentens redovisning - Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 132r Serviceproducentens redovisning - Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland Ladda ner PDF