Läkemedelsersättningar

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Reseersättning SV 4r Med blanketten ansöker man om ersättning för resekostnader föranledda av sjukdom, graviditet eller förlossning eller av rehabilitering som ordnas av FPA. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Läkemedelskostnader som uppkommit i Finland SV 178r Ansökan om ersättning för läkemedelskostnader i Finland om ersättning inte erhållits på apoteket, en ny rätt till ersättning beviljats eller årssjälvrisken (takbeloppet) överskridits. Om kostnaderna uppkommit utomlands, använd blankett SV 128r. Ladda ner PDF
Sjukförsäkrads ansökan om FPA-kort SV 157r Med blanketten söks nytt FPA-kort i stället för förkommet kort. Ladda ner PDF
Redovisning för resekostnader - fullmaktsförfarande / direktersättningsförfarande SV 130r - Ladda ner PDF
Ansökan - Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r På blanketten ansöks om ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i utlandet. Ladda ner PDF
Redovisning för sjukvårdskostnader som omfattas av sjukförsäkringslagen och som uppkommit i Finland SV 131r - Ladda ner PDF
Redovisning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland ? direktersättningsförfarande SV 132r Redovisning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland ? direktersättningsförfarande Ladda ner PDF
Ansökan - Europeiskt sjukvårdskort SV 193r På blanketten görs ansökan om europeiskt sjukvårdskort. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anvisningar för ifyllande av blankett SV 210r, Utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport SV 210Tr - Ladda ner PDF
Redovisning från försäkringsbolag/arbetsgivare - Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 133r Obs! Blanketten har förnyats 1.1.2014 på grund av en lagändring. Kostnader som har uppkommit före 1.1.2014 ersätts enligt den lagstiftning som gällde vid tidpunkten i fråga. Ladda ner PDF
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda ner PDF
Reseräkning för undersökning som förordnats av FPA Y 221r Ersättning för resekostnader vid remittering till undersökning enligt folkpensionslagen och sjukförsäkringslagen. Ladda ner PDF