Adoptionsbidrag

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Föräldraförmåner för fäder SV 29ar Med blanketten ansöker man om föräldraförmåner för fadern på grund av att ett barn har fötts eller adopterats. Fadern till barnet eller moderns make, sambo eller partner kan t.ex. ansöka om faderskapspenning och föräldrapenning. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Föräldraförmåner för mödrar SV 9r Modern söker moderskapspenning, föräldrapenning, partiell föräldrapenning, särskild moderskapspenning, moderskapsunderstöd, barnbidrag och adoptionsbidrag när den beräknade nedkomsten är före 4.9.2022 eller ett adoptivbarn tas i vård före 31.7.2022. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Föräldraförmåner SV 15r Ansökan om förmåner vid barns födelse eller adoption. Kan ansöka om graviditetspenning, föräldrapenning, partiell föräldrapenning, särskild graviditetspenning, moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten