Föräldradagpenningar

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Föräldraförmåner för fäder SV 29ar Med blanketten ansöker man om föräldraförmåner för fadern på grund av att ett barn har fötts eller adopterats. Fadern till barnet eller moderns make, sambo eller partner kan t.ex. ansöka om faderskapspenning och föräldrapenning. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan - Kontonummer - Arbetsgivare Y 122r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren anmäler betalningsadress för utbetalning av sjukdagpenningar, föräldradagpenningar, rehabiliteringspenning, semesterkostnadsersättning och familjeledighetsersättning från FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Arbetsgivarens meddelande för särskild moderskapspenning SV 96r På blanketten meddelar arbetsgivaren om riskfaktorer i arbetstagarens arbete och om arbetsfrånvaro. Blanketten behövs för handläggning av ansökan om särskild moderskapspenning. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren meddelar lön för frånvarotid och söker dagpenning. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Föräldraförmåner för mödrar SV 9r Modern söker moderskapspenning, föräldrapenning, partiell föräldrapenning, särskild moderskapspenning, moderskapsunderstöd, barnbidrag och adoptionsbidrag när den beräknade nedkomsten är före 4.9.2022 eller ett adoptivbarn tas i vård före 31.7.2022. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Föräldraförmåner SV 15r Ansökan om förmåner vid barns födelse eller adoption. Kan ansöka om graviditetspenning, föräldrapenning, partiell föräldrapenning, särskild graviditetspenning, moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan - Föräldradagpenningar SV 17r Återkallelse av ansökt föräldrapenning, överlåtelse av föräldrapenningsdagar eller återkallelse av överlåtelse, utländska förmåner och andra förändringar som inverkar på dagpenningen, den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten