Sjukdagpenning

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Sjukdagpenningar SV 8r Med blanketten kan personkunder ansöka om sjukdagpenning och meddela om olycksfall. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren uppger lönen för tiden av frånvaro från arbetet och vid behov även lönen för de 6 föregående månaderna för beräknande av dagpenningbeloppet. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Meddelande - Partiell sjukdagpenning SV 28r Med blanketten kan man meddela om avtal om deltidsarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagaren för partiell sjukdagpenning. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Anmälan - Kontonummer - Arbetsgivare Y 122r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren anmäler betalningsadress för utbetalning av sjukdagpenningar, föräldradagpenningar, rehabiliteringspenning, semesterkostnadsersättning och familjeledighetsersättning från FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Utredning om olycksfall SV 143r En utredning om olycksfall fylls i om ersättning söks på grund av olycksfall. Ladda ner PDF
Ansökan - Temporärt stöd vid epidemi SV 20r Med den här blanketten kan en arbetstagare ansöka om temporärt stöd om han eller hon är tvungen att ta ledigt utan lön från sitt arbete på grund av coronavirusepidemin. Ladda ner PDF
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda ner PDF
Ansökan - Temporärt stöd vid epidemi för säsongsarbetare som kommer från utlandet SV 21r Med den här blanketten kan en säsongsarbetare som anländer från utlandet ansöka om temporärt stöd om han eller hon är tvungen att ta ledigt utan lön från sitt arbete på grund av coronavirusepidemin. Ladda ner PDF