Grunddagpenning

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Anmälan om frånvaro TT 3r - Ladda ner PDF
Ansökan - Arbetslöshetsförmåner TT 1r På blanketten ansöker man om grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan om arbetslöshetstid TT 2r Med blanketten anmäler mottagare av grunddagpenning och arbertsmarknadsstöd uppgifter om abertslöshetstiden för utbetalning förmånen i fråga. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Intyg för fastställande av arbetsvillkoret - Ifylls av arbetsgivaren TT 4r Ifylls av arbetsgivaren. Med intyget redogörs för arbetsveckor som är arbetsvillkorsgrundande för grunddagpenning. Uppföljningen av arbetstimmarna nödvändig för att fastställa att arbetstimmarna är arbetsvillkorsgrundande och arbetsvillkoret uppfylls. Ladda ner PDF
Löneintyg - Arbetslöshetsförmåner - Ifylls av arbetsgivaren TT 10r Ifylls av arbetsgivaren. Intyget används då man meddelar utbetald lön för jämkad arbetslöshetsförmån. Ladda ner PDF
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda ner PDF
Utredning om tid i arbete för rätt till tilläggsdagar - Grunddagpenning TT 6r Blankett för mottagare av grunddagpenning. Ladda ner PDF