Arbetsmarknadsstöd

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Arbetslöshetsförmåner TT 1r På blanketten ansöker man om grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan om arbetslöshetstid TT 2r Med blanketten anmäler mottagare av grunddagpenning och arbertsmarknadsstöd uppgifter om abertslöshetstiden för utbetalning förmånen i fråga. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Löneintyg - Arbetslöshetsförmåner - Ifylls av arbetsgivaren TT 10r Ifylls av arbetsgivaren. Intyget används då man meddelar utbetald lön för jämkad arbetslöshetsförmån. Ladda ner PDF
Anmälan om frånvaro TT 3r - Ladda ner PDF
Intyg för fastställande av arbetsvillkoret - Ifylls av arbetsgivaren TT 4r Med intyget redogörs för arbetsvillkorsgrundande arbetsveckor för FPA:s grunddagpenning. Används när anställningen börjat före 1.1.2019. FPA får uppgifter ur inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019. Ladda ner PDF
Intyg för fastställande av arbetsvillkoret - Arbetsgivaren fyller i TT 4ar Med intyget redogörs för arbetsvillkorsgrundande arbetsveckor för FPA:s grunddagpenning. Används när anställningen börjat 1.1.2019 eller därefter. Med intyget kompletteras uppgifterna i inkomstregistret. FPA får uppgifter från registret fr.o.m. 1.1.2019. Ladda ner PDF
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda ner PDF
Utredning - Arbetsmarknadsstöd - Inkomster TT 1ar På blanketten utreds den sökandes och makens/makans/sambons inkomster vid ansökan om arbetsmarknadsstöd. Ladda ner PDF
Utredning - Föräldrarnas inkomster - Arbetsmarknadsstöd TT 1cr Med blanketten utreds inkomsterna för föräldrarna till den som ansöker om arbetsmarknadsstöd. Ladda ner PDF