Barnavårdsstöd

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Flexibel vårdpenning/Partiell vårdpenning WH 9r Med blanketten ansöker man om flexibel eller partiell vårdpenning när endera eller båda föräldrarna förkortar sin arbetstid för att ta hand om ett barn som är under 3 år eller som inlett sin skolgång. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Stöd för hemvård av barn - Stöd för privat vård av barn WH 1r Med blanketten ansöker man om stöd för att ordna vården av barn utom i fråga om kommunal dagvård. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Utredning - Stöd för privat vård av barn - Dagvårdsproducent WH 2r Den här blanketten fylls i av den privata dagvårdsproducenten. Ladda ner PDF

Lämna in utredning i e-tjänsten
Bilaga - Barnavårdsstöd - Företagares inkomstutredning Y 8r Bilaga till ansökan om Bilaga till ansökan om barnavårdsstöd. Den här blanketten ifylls av de medlemmar i hushållet som har företagarinkomster. Ladda ner PDF
Meddelande om förändringar - Barnavårdsstöd WH 12r Med blanketten meddelar man sådana förändringar som inverkar på vårdtillägget samt familjens inkomster och avdrag. Ladda ner PDF