Meddela förändringar som inverkar på bostadsbidraget för pensionstagare

Om du har bostadsbidrag för pensionstagare ska du meddela FPA om

 • dina familjeförhållanden ändras (du ingår äktenskap, inleder ett samboförhållande, registrerar ditt partnerskap, skiljer dig eller ditt samboförhållande upphör)
 • du flyttar bort från en bostad för vilken du har beviljats bostadsbidrag
 • dina boendeutgifter förändras med 189 euro per år eller mer
 • dina eller din makes, makas eller sambos sammanlagda årsinkomster ökar med 944 euro per år eller mer
 • dina eller din makes, makas eller sambos sammanlagda årsinkomster minskar med 472 euro per år eller mer
 • dina eller din makes, makas eller sambos inkomster och förmögenhet förändras
 • din make, maka eller sambo får rätt till eller förlorar sin rätt till bostadsbidrag
 • antalet personer som bor i din bostad förändras
 • du beviljas allmänt bostadsbidrag
 • fortgående institutionsvård börjar eller upphör
 • du flyttar eller vistas utomlands.

Meddela oss också om dina boendeutgifter ökar.

Meddela förändringar via vår e-tjänst. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om bostadsbidrag för pensionstagare (AE 1r) och skicka in den med bilagor per post till FPA.

Läs mer