FPA erbjuder digitalt stöd

Om du behöver hjälp med att sköta FPA-ärenden i e-tjänsten, kan du få digitalt stöd hos oss. Det digitala stödet är avsett för alla som vill lära sig att sköta sina ärenden självständigt i e-tjänsten. Det förutsätts inte att man har använt e-tjänsten tidigare för att man ska kunna få digitalt stöd.

Digitalt stöd erbjuds bl.a. för hur man

  • fyller i en ansökan i e-tjänsten
  • skickar en bilaga med hjälp av datorn eller telefonen
  • kan läsa ett beslut i e-tjänsten
  • söker information på FPA:s webbplats
  • använder FPA:s räknare.

Digitalt stöd ges per telefon och på serviceställen

På grund av coronavirusepidemin ges digitalt stöd nu i huvudsak per telefon. Vid behov kan vi boka en telefontid åt dig.  Här kan du kontrollera servicenumret eller boka en telefontid.

För att kunna få digitalt stöd per telefon behöver du en enhet med tillgång till internet.

På grund av coronavirusepidemin kan du få digitalt stöd på ett serviceställe bara om du har med dig en egen mobil enhet, t.ex. en pekplatta eller smarttelefon. I rådgivningssituationen är den FPA-anställda och kunden på var sin sida om ett säkerhetsglas.

FPA medverkar i nätverk för digitalt stöd

Digitalt stöd ingår i FPA:s normala kundservice. Vi medverkar aktivt i olika nätverk för digitalt stöd. I samband med olika evenemang informerar vi om hur man sköter ärenden i e-tjänsten och vi handleder våra anställda som ger digitalt stöd i hur de ska berätta för kunderna om FPA:s tjänster.

Läs mer