504 Tillstånd som kräver daglig slangmatning

B-utlåtandet ska grunda sig på undersökning vid sjukhus och där inledd vård. Det ska vara fråga om ett tillstånd där patienten i åtminstone flera veckor dagligen behöver slangmatning.

Läs mer