Moderskapsförpackningen

Moderskapsförpackningen innehåller babykläder och olika barnavårdsprodukter. Innehållet i förpackningen förnyas årligen bland annat utifrån den kundrespons som FPA får. Produkterna är ungefär samma från år till år, men till exempel färgerna och motiven varierar och även helt nya produkter kan tas med i sortimentet. Det finns ungefär 43 olika produkter i förpackningen.

Kom ihåg att ansöka om moderskapsförpackningen minst två månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Läs mer om moderskapsförpackningen för flerlingsfamiljer och adoptivbarn.

FPA kan inte sälja moderskapsförpackningen eftersom den inte är en kommersiell vara. Förpackningen är en social trygghetsförmån som grundar sig på lagen om moderskapsunderstöd. De produkter som ingår har konkurrensutsatts enligt EU-lagstiftningen.

Moderskapsförpackningen 2022

 

På bilderna nedan ser du de produkter som finns i moderskapsförpackningen 2022.

Moderskapsförpackningen 2022 innehåller sammanlagt 43 olika produkter. Dessutom kan lådan också användas som säng.

Den föregående moderskapsförpackningen delas ut tills lagret tar slut och först därefter står den nya förpackningen i tur. Uppskattningen är att den nya förpackningen börjar delas ut i april. Tidpunkten för när den nya moderskapsförpackningen börjar delas ut beror på antalet ansökningar om moderskapsunderstöd.

Felaktiga produkter i moderskapsförpackningen?

Om du har fått en felaktig produkt i din moderskapsförpackning ska du kontakta distributören för moderskapsförpackningarna: Suomen Kirjastopalvelu Oy, asiakaspalvelu(at)kirjastopalvelu.fi eller tfn 09 584 0440. Du får en ny felfri produkt i stället. Om du har andra frågor om moderskapsförpackningen kan du ringa servicenumret för barnfamiljer.

Bilder: Jari Riihimäki © FPA. Bildkällan ska uppges. Bilderna får inte användas för kommersiella ändamål.