Moderskapsförpackningen

Moderskapsförpackningen innehåller babykläder och olika barnavårdsprodukter. Innehållet i förpackningen förnyas årligen bland annat enligt den kundrespons FPA får. Produkterna är ungefär samma från år till år, men till exempel färgerna och motiven varierar och även helt nya produkter kan introduceras. Det finns ungefär 50 olika produkter i förpackningen.

FPA kan inte sälja moderskapsförpackningen eftersom den inte är en kommersiell vara. Förpackningen är en social trygghetsförmån som grundar sig på lagen om moderskapsunderstöd. De produkter som ingår har konkurrensutsatts enligt EU-lagstiftningen.

Moderskapsförpackningen 2018

Du kan bekanta dig med produkterna i moderskapsförpackningen 2018 genom bilderna nedan.

Moderskapsförpackningen 2018 innehåller sammanlagt 64 produkter.

Moderskapsförpackningen 2018 delas ut från och med 26 april.

Kom ihåg att ansöka om moderskapsförpackningen minst två månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Flerlingsfamiljer och adoptivbarn

Flerlingsfamiljer får mångdubbelt moderskapsunderstöd.  Om du får flera barn på samma gång, höjs moderskapsunderstödet så att du för det andra barnet får dubbelt understöd, för det tredje tredubbelt understöd osv. För tvillingar får du alltså sammanlagt tre understöd och för trillingar sammanlagt sex understöd.

Du kan välja om du vill få understödet i form av moderskapsförpackningar, pengar eller som en kombination av dessa. Är det fråga om tvillingar kan familjen exempelvis välja att få understödet i form av två moderskapsförpackningar och ett penningbelopp på 140 euro.

Adoptivföräldrar får moderskapsförpackningen om adoptivbarnet är under 18 år. Understödet kan beviljas redan i det skede då barnet har utsetts för placering. Om det är fråga om en internationell adoption behövs tillstånd från nämnden för adoptionsärenden.

Felaktiga produkter i moderskapsförpackningen?

Om du har fått en felaktig produkt i din moderskapsförpackning bör du kontakta distributören för moderskapsförpackningarna: Logistikas Hankinta Oy, aitiyspakkaus(at)logistikas.fi eller tfn 040 842 1001. Du får en ny felfri produkt i stället. Om du har andra frågor om moderskapsförpackningen kan du ringa servicenumret för barnfamiljer.

Bilder: Annika Söderblom © Kela. Bilderna får inte användas för kommersiella ändamål.