Moderskapsförpackningen

 

Moderskapsförpackningen innehåller babykläder och olika barnavårdsprodukter. Innehållet i förpackningen förnyas årligen bland annat utifrån den kundrespons som FPA får. Produkterna är ungefär samma från år till år, men till exempel färgerna och motiven varierar och även helt nya produkter kan tas med i sortimentet. Det finns ungefär 60 olika produkter i förpackningen.

Det är inte möjligt för FPA att sälja moderskapsförpackningen eftersom den inte är en kommersiell vara utan en social trygghetsförmån som grundar sig på lagen om moderskapsunderstöd. De produkter som ingår i moderskapsförpackningen har konkurrensutsatts enligt EU-lagstiftningen.

Moderskapsförpackningen 2019

På bilderna nedan ser du de produkter som finns i moderskapsförpackningen 2019.

Moderskapsförpackningen 2018 innehåller sammanlagt 64 produkter.

Den föregående moderskapsförpackningen delas ut tills lagret tar slut och först därefter står den nya förpackningen i tur. Tidpunkten för när den nya moderskapsförpackningen börjar delas ut beror på antalet ansökningar om moderskapsunderstöd.

Kom ihåg att ansöka om moderskapsförpackningen minst två månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

 

Flerlingsfamiljer och adoptivbarn

Flerlingsfamiljer får extra moderskapsunderstöd. Den som får flera barn på samma gång får två understöd för det andra barnet, tre understöd för det tredje barnet osv. För tvillingar får man alltså sammanlagt tre understöd och för trillingar sammanlagt sex understöd.

Man kan välja om man vill få understödet i form av moderskapsförpackningar, pengar eller som en kombination av dessa. Är det fråga om tvillingar kan familjen till exempel välja två moderskapsförpackningar och ett moderskapsunderstöd i form av pengar.

Adoptivföräldrar får moderskapsunderstöd om adoptivbarnet är under 18 år. Understödet kan beviljas redan i det skedet då barnet har utsetts för placering. Vid internationella adoptioner behövs tillstånd från nämnden för adoptionsärenden.

Felaktiga produkter i moderskapsförpackningen?

Om du har fått en felaktig produkt i din moderskapsförpackning ska du kontakta distributören för moderskapsförpackningarna: Logistikas Hankinta Oy, aitiyspakkaus(at)logistikas.fi eller tfn 040 842 1001. Du får en ny felfri produkt i stället. Om du har andra frågor om moderskapsförpackningen kan du ringa servicenumret för barnfamiljer.

Bilder: Annika Söderblom © FPA. Bildkällan ska uppges. Bilderna får inte användas för kommersiella ändamål.